Arestio dynes yn dilyn 'llofruddiaeth' yn Hen Golwyn

Hen Golwyn

Mae dynes 38 oed wedi cael ei harestio ar amheuaeth o lofruddio ar ôl i gorff dyn gael ei ddarganfod yn Sir Conwy.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw tua 20:30 nos Iau i ardal Bryn Heulog yn Hen Golwyn, ble cafwyd hyd i gorff David James Kingsbury, 35 oed o'r dref.

Mae'r ddynes, sydd hefyd o'r ardal, yn cael ei chadw yn y ddalfa i gael ei chwestiynu gan yr heddlu.

Fe wnaeth canlyniadau post mortem ddangos fod Mr Kingsbury wedi marw ar ôl cael ei drwynau unwaith.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd, Andrew Williams: "Rwy'n apelio i unrhyw un wnaeth weld neu glywed dyn a dynes yn cweryla gyda'i gilydd, neu gydag unrhyw un arall, yn yr ardal rhwng 7pm a 9pm."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V002232.