BBC Cymru Fyw

Gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Apton wedi ei hacio

Published
image copyrightAPTON
image captionDyma'r neges sydd ar wefan Apton ar hyn o bryd

Mae gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Cymraeg Apton, gafodd ei lansio ychydig ddyddiau cyn y Nadolig, wedi cael ei hacio.

Mae perchnogion y cwmni wedi derbyn nodyn yn gofyn am ryw £200 i'w roi yn ôl ar-lein.

Ar wefan y gwasanaeth mae'r neges ganlynol ar hyn o bryd: "Mae gweinydd Apton wedi'i hacio yn anghyfreithlon ac felly bydd rhaid i ni dynnu'r gweinydd all-lein am gyfnod."

'Ymddiheuriadau'

Yn ôl Dafydd Roberts o gwmni recordiau Sain, un o'r cwmniau sydd y tu ôl i'r fenter, does dim perygl i fanylion banc unrhyw un o'r 1,300 o ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth.

Dywedodd: "Mae'n ymddangos mai nid ni yw'r unig gwmni i ddioddef fel hyn, a dwi'n gweld fod o leiaf 16 cwmni arall wedi talu swm tebyg yn barod.

"Mae'n hynod o rwystredig. Mae wedi bod yn fisoedd lawer o waith caled, ac mae fel rhywun yn torri i mewn i'ch cartref. Rydym wedi cysylltu gyda'r heddlu."

Dywedodd ar raglen Post Cyntaf Radio Cymru fore Gwener, ar ôl derbyn cyngor gan yr heddlu, na fydden nhw'n talu'r arian.

"Dan ni ddim am dalu'r pridwerth," meddai.

"Y cyngor 'da ni wedi'i gael gan yr heddlu ydy peidio talu gan mai dim ond gofyn am fwy fyddai'r hacwyr, a dim sicrwydd o gael y data yn ôl."

image copyrightAPTON

Ychwanegodd: "Mae hi'n bwysig pwysleisio nad oes perygl i fanylion banc a chyfrineiriau cwsmeriaid.

"Mae'r rhain mewn man arall ac mae'r cyfrineiriau wedi eu encryptio.

"Rydyn ni wedi newid y systemau diogelwch yn y gobaith na fyddwn ni'n cael ein hacio yn y dyfodol ond mae 'na gwmnïau enfawr wedi dioddef yn ddiweddar.

"Dy'n ni'n gofyn i ddefnyddwyr fod yn amyneddgar. Efallai y bydd angen gwneud y rhestr gwrando o'r newydd, ond anghyfleustra yn fwy na dim ydy hyn."