Angen i gerddwyr Eryri 'baratoi'n well' medd tîm achub

Tîm Achub Mynydd Llanberis Image copyright Tîm Achub Mynydd Llanberis

Mae tîm achub mynydd yn galw ar gerddwyr i ddefnyddio "dogn iach o ofal" wrth ddringo yn Eryri.

2016 oedd blwyddyn brysuraf Tîm Achub Mynydd Llanberis ac mae aelodau'r tîm wedi eu galw i "bedair galwad hir" ar y mynyddoedd ers dechrau mis Ionawr i gynnig cymorth i grwpiau oedd "heb baratoi'n addas."

Dywed aelodau'r tîm fod angen i bobl baratoi ar gyfer tywydd Arctig a dyddiau byrach.

Cafodd un grŵp oedd yn defnyddio golau o un ffôn symudol yn hytrach na fflachlampau ei achub nos Sul.

Cafodd unigolyn arall anaf difrifol i'w fraich ar ôl llithro ar lwybr rhewllyd ger copa'r Wyddfa ddydd Llun.

Image copyright Terry Hughes/Geograph

Dywedodd George Jones, ysgrifenydd Tîm Achub Mynydd Llanberis, y gallai'r digwyddiad fod wedi cael ei osgoi petai'r unigolyn wedi gwisgo sgidiau cerdded addas ar gyfer rhew ac eira.

Ychwanegodd y byddai grwpiau eraill "wedi bod yn ddoeth i gychwyn yn llawer cynt yn y dydd er mwyn cael digon o olau dydd i gwblhau eu taith."

Dywedodd is-gadeirydd y tîm, John Grisdale y byddai'n annog ymwelwyr i ddod i fynyddoedd Eryri, ond fe ddylai'r bobl hyn gael y "doethineb i'w parchu" trwy gadw golwg ar ragolygon y tywydd, gwisgo dillad ac offer addas, a gadael digonedd o amser ar gyfer y daith.

Ychwanegodd eu bod yn gwerthfawrogi cymorth timau achub mynydd Ogwen ac Aberglaslyn a hofrennydd Gwylwyr y Glannau o Gaernarfon.