Cynnig bywyd newydd i hen gapel yn Abertawe

Siloh
Image caption Thomas Freeman oedd y pensaer, gyda'r galeri yn amgylchynu y llawr gwaelod yn gyfan gwbl

Mae hen gapel gafodd ei godi yn anterth y diwydiant copr yn Abertawe ar fin profi adfywiad.

Y llynedd fe wnaeth drysau Seilo Newydd yr Annibynwyr, yn ardal Glandŵr, gau ar ôl 138 o flynyddoedd o gynnal gwasanaethau crefyddol.

Ond nawr mae'r adeilad yng ngofal enwad Efengylaidd sydd am geisio rhoi bywyd newydd i'r adeilad Rhestredig Gradd II.

Nod yr enwad yw agor siop goffi yn rhan o'r adeilad a hefyd sefydlu ystafell fydd ar gyfer defnydd y gymuned leol.

Mae'r capel gyda lle ar gyfer 1,100 o bobl ond cyn iddo gau'r llynedd roedd yr aelodaeth wedi crebachu i chwe aelod yn unig.

Image caption Cafodd y capel ei godi yn 1878
Image caption Mae yna le ar gyfer cynulleidfa o 1,100 yn yr hen gapel
Image caption Gwnaed yn adeilad rhestredig yn 1987 yn rhannol oherwydd cyflwr da y dodrefn gwreiddiol