Dyn wedi boddi ar ôl cymryd cyffuriau ar noson allan

Jordan Miers Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Bu farw Jordan Miers wedi noson allan gyda'i gydweithwyr yn Rhagfyr 2015

Bu farw hyfforddwr pêl-droed plant oedd wedi cymryd y cyffur ecstasi am y tro cyntaf ar noson allan wedi iddo ddisgyn i afon a boddi.

Clywodd Llys Crwner Abertawe fod Jordan Miers wedi ymddangos yn "ddryslyd ac mewn penbleth" wedi iddo adael parti Nadolig gwaith yng nghanol Abertawe ar 19 Rhagfyr 2015.

Ddydd Iau fe glywodd cwest i farwolaeth y dyn 21 oed ei fod wedi yfed "yr un faint a thri pheint o gwrw" ac roedd wedi cymryd y cyffur MDMA, sy'n cael ei adnabod fel ecstasi.

Dywedwyd ei fod yn "chwifio ei freichiau" wrth iddo gerdded ar ben ei hun o ganol y ddinas i gyfeiriad cartref ei rieni ym Mon-y-maen.

Yna fe gafodd ei weld am y tro olaf ger llwybr seiclo yn agos i Afon Tawe, cyn iddo ddiflannu.

Cafwyd hyd i'w gorff yn y dŵr bron i dair wythnos yn ddiweddarach.

Post mortem

Dangosodd archwiliad post mortem bod 0.82 miligram ymhob decilitr o'r cyffur Dosbarth A yn ei waed. Clywodd y cwest y gall 0.3 miligram ymhob decilitr achosi effeithiau "difrifol".

Disgrifiodd Colin Phillips, yr Uwch Grwner dros dro, farwolaeth Mr Miers fel un trasig - yn enwedig o gofio mai dyma'r achlysur cyntaf pan oedd Mr Miers wedi defnyddio cyffuriau anghyfreithlon.

Dywedodd: "Roedd Jordan yn ddyn ifanc oedd wedi cael addysg ac yn hyfforddwr uchel ei barch ar nifer o dimau pêl-droed bechgyn.

"Cafodd ei weld yn fyw am y tro olaf ar 19 Rhagfyr gyda llygaid-dystion yn ei ddisgrifio fel un oedd dan ddylanwad.

"Hwn oedd tro cyntaf Jordan... ac ni fyddai wedi arfer gyda'r profiad o gymryd cyffuriau.

"Roedd yn amlwg mewn penbleth ac mewn cyflwr dryslyd."

Image caption Cafwyd hyd i gorff Mr Miers ym marina Abertawe

'Poblogaidd'

Yn ystod y gwrandawiad, disgrifiodd y Ditectif Gwnstabl John Nicholls o Heddlu De Cymru Mr Miers, oedd yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, fel "unigolyn poblogaidd".

Dywedodd yr heddwas fod penderfyniad Mr Miers i gymryd MDMA tra ar noson allan gyda ffrindiau "wedi bod yn syndod" i'r rhai oedd yn ei adnabod.

"Does dim awgrym ei fod wedi gwneud unrhyw beth tebyg i hyn o'r blaen," ychwanegodd.

Dywedodd yr Uwch Grwner Phillips bod yr archwiliad post mortem wedi dod i'r casgliad mai achos ei farwolaeth oedd boddi pan roedd dan ddylanwad MDMA ac alcohol.

Wedi iddo gofnodi marwolaeth drwy anffawd, fe aeth i gydymdeimlo gyda rhieni Mr Miers.