Archeb gwerth £115m yn hwb i weithwyr yn Wrecsam

JCB

Mae ffatri yn Wrecsam sydd yn cynhyrchu rhannau ar gyfer cerbydau JCB wedi derbyn hwb yn dilyn archeb anferth gan fyddin yr UDA.

Mae JCB wedi derbyn cais am 1,600 o gerbydau tir garw gwerth £115m er mwyn eu defnyddio i gwblhau tasgau ar hyd a lled y byd fel gwagio awyrennau a llwytho a dadlwytho llongau.

Bydd y 400 o weithwyr yn ffatri'r cwmni yn Wrecsam yn gyfrifol am gynhyrchu'r echelau ar gyfer y cerbydau.

Dywedodd JCB mai hwn oedd un o archebion mwyaf y cwmni yn ystod y 71 o flynyddoedd ers iddo gael ei sefydlu.

Esboniodd prif weithredwr y cwmni Graeme Macdonald: "Mae'r archeb yma yn newyddion gwych i JCB ac yn ffordd wych i ddechrau blwyddyn newydd.

"Rwy'n llongyfarch pawb sydd wedi gweithio i sicrhau'r cytundeb hwn."