Cyflwyno deiseb i geisio atal y broses o alltudio dyn

Bashir Naderi Image copyright Family photo
Image caption Mae Bashir Naderi wedi byw yng Nghymru am 10 mlynedd

Bydd deiseb ac arni dros 14,000 o enwau yn cael ei chyflwyno i'r Swyddfa Gartref ddydd Gwener mewn ymdrech i atal dyn o Gaerdydd rhag cael ei alltudio i Afghanistan.

Fis Hydref fe wnaeth barnwr atal y broses o alltudio Bashir Naderi dros dro, a hynny oriau'n unig cyn bod y dyn 20 oed i fod i adael Prydain mewn awyren.

Mae Mr Bashir wedi byw yng Nghymru am 10 mlynedd ar ôl i'w fam dalu i smyglwyr i ddod ag ef i'r DU.

Dywedodd ei gariad Nicole Cooper fod y gefnogaeth iddo wedi bod yn anhygoel.

"Mae o'n help mawr i ni, mae'n dangos nad dim ond ni fel teulu sy'n ymladd dros Bashir," meddai.

Cyflwyno'r ddeiseb

Mae dros 14,000 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb sy'n dweud y dylai Mr Naderi gael aros yng Nghymru.

Ymhlith y rhai sydd wedi arwyddo mae'r cantorion Cerys Matthews a Charlotte Church.

Fe fydd Mr Naderi, ei gariad, ei deulu ac aelod seneddol Canol Caerdydd Jo Stevens yn cyflwyno'r ddeiseb i'r Swyddfa Gartref yn Llundain ddydd Gwener.

Mewn datganiad, dywedodd y Swyddfa Gartref nad ydyn nhw'n gwneud sylw ar achosion unigol fel rheol.

Image caption Bashir Naderi a'i gariad Nicole Cooper

Mae ei gyfreithwyr hefyd yn ceisio cyflwyno eu hachos dros ganiatáu i Mr Naderi aros yn y DU i'r Swyddfa Gartref ddydd Gwener, ond yn ôl Ms Cooper fe allai fod yn dri mis cyn bod penderfyniad terfynol yn cael ei wneud.

"Maen nhw am bwyso ar y Swyddfa Gartref i ddod i benderfyniad mwy sydyn, mae o wedi bod yn aros am hyn am 10 mlynedd, " meddai.

Fe allai Mr Naderi, wnaeth ddathlu ei ben-blwydd yn 20 oed ar Ddydd Calan, gael ei anfon yn ôl i Afghanistan pe bai ei apêl yn aflwyddiannus.

Mewn cyfweliad diweddar gyda BBC Cymru dywedodd Mr Naderi, sy'n fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, iddo weld y Taliban yn lladd ei dad pan oedd yn naw oed.

"Fe ddigwyddodd o fy mlaen i. Pan mae rhywun yn cael ei llofruddio o'ch blaen chi, da chi ddim yn anghofio'r peth," meddai.

'Dyma fy nghartref'

Ar ôl marwolaeth ei dad, fe wnaeth ei fam werthu tir y teulu er mwyn talu i'w mab gael ei smyglo o'r wlad.

Dywed Mr Naderi nad yw'n gwybod os yw ei fam yn dal yn fyw.

Ychwanegodd nad oedd ganddo unrhyw deulu arall yn Afghanistan a'i fod yn poeni am ei ddiogelwch pe bai'n dychwelyd yno.

"Rwyf eisiau aros yma. Dyma fy nghartref, dwi fod yma gyda fy nheulu," meddai.

Cafodd Mr Naderi ei arestio ym mis Hydref a'i gymryd i ganolfan gadw yn Sir Rhydychen, cyn cael ei alltudio.

Penderfynodd barnwr atal y broses o alltudio er mwyn rhoi cyfle i'r Swyddfa Gartref arolygu'r achos.