Beirniadu Heddlu'r Gogledd mewn cwest claf iechyd meddwl

Hergest
Image caption Fe wnaeth y plismon ymweld ag uned Hergest i siarad ag Iwan Wyn Lewis

Mae seiciatrydd ymgynghorol yn Ysbyty Gwynedd wedi beirniadu Heddlu'r Gogledd am anfon plismon i uned Hergest yn yr ysbyty i siarad â dyn oedd â salwch meddwl.

Cafodd corff Iwan Wyn Lewis, 36 oed o Benygroes, ei ganfod yn Afon Menai bum niwrnod yn ddiweddarach, ar 2 Mai 2016.

Roedd Mr Lewis yn dioddef o sgitsoffrenia paranoid, ac roedd wedi ei arestio pum wythnos yn gynharach ar amheuaeth o ymosod ar ei fam, oedd yn gofalu amdano.

Cafodd ei anfon i ward Hergest am driniaeth.

Yn ddiweddarach, cafodd ei symud i ward Cynan, a dyna pryd yr aeth swyddog o'r heddlu i siarad ag ef am ei drefniadau mechnïaeth.

'Anhapus iawn'

Dywedodd Dr Olufemi Adebajo wrth y cwest yng Nghaernarfon ddydd Iau: "Roeddwn i'n anhapus iawn am hyn. Dwi ddim yn meddwl y dylai'r heddlu fod yn cael dod ar y ward heb ganiatâd arbennig."

Pan ofynnodd y crwner Nicola Jones a allai'r sgwrs gyda'r swyddog fod wedi aflonyddu Mr Lewis ymhellach, dywedodd Dr Adebajo: "Mae'n bosib iawn - hyd yn oed yn debygol."

Dywedodd Mr Adebajo bod Mr Lewis yn edifar iawn am yr ymosodiadau, gan fod ganddo berthynas dda gyda'i fam.

Roedd wedi 'nabod y claf ers dwy flynedd, a dywedodd fod yr hyn ddigwyddodd allan o gymeriad.

Ychwanegodd yr ymgynghorydd nad oedd wedi ystyried Mr Lewis o fod mewn perygl o ladd ei hun.

Meddyginiaeth

Yn y dyddiau cyn ei farwolaeth roedd Mr Lewis wedi bod yn ôl yng nghartref ei fam am gyfnodau, tra'n parhau i gael triniaeth yn yr ysbyty.

Y diwrnod cyn ei farwolaeth, roedd wedi gofyn i staff am feddyginiaeth ychwanegol am ei fod yn teimlo'n aflonydd, ond wnaeth staff ddim addasu'r feddyginiaeth am nad oedden nhw'n gweld arwydd o'r aflonyddwch hwnnw.

Ychydig cyn 18:00 ar 2 Mai, dywedodd Mr Lewis wrth staff ei fod yn mynd i'r siop, fel ag yr oedd wedi gwneud yn y gorffennol.

Cafodd ei gorff ei ganfod yn y dŵr 45 munud yn ddiweddarach.

Mae'r gwrandawiad yn parhau, ac mae disgwyl iddo bara deuddydd.