Partner newydd i gynllun Cylchffordd Cymru

trac

Mae cwmni Cylchffordd Cymru sy'n ceisio adeiladu trac rasio yng Nglyn Ebwy wedi datgelu parter busnes newydd.

Mae gan Extreme Sports Company sianel chwaraeon arlein sy'n cyrraedd 68 o wledydd ac yn trefnu digwyddiadau.

Yn ogystal â'r trac rasio beiciau modur, mae'r argymhellion newydd yn cynnwys traciau beicio mynydd, parc BMX, cyngherddau a safle sgïo dan do.

Roedd gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi gofyn i benaethiaid i wneud mwy o waith ar y prosiect cyn y byddai modd cefnogi'r cynllun.

Cafodd Extreme ei lansio yn 1995, a bellach maent yn dweud bod eu darllediadau yn cyrraedd 400 miliwn o bobl y mis.

Yn ôl Alistair Gosling, cadeirydd a phrif weithredwr Extreme: "Gyda thwf a'r diddordeb yr ydym yn ei weld yn ein sector, mae'n wych cyhoeddi y lleoliad hwn, sy'n cyfuno casgliad o chwaraeon, adloniant a phrofiadau hamdden unigryw, nas gwelwyd o'r blaen."

Roedd Cylchffordd Cymru yn addo creu hyd at 6,000 o swyddi ym Mlaenau Gwent drwy adeiladu trac gyda sawl gwesty ac unedau busnes.

Mae'r cynllun hwn yn addo mwy o ddigwyddiadau chwaraeon a hamdden, gan gynnwys cyfleusterau trampolin, parc sglefrio, ardal rhithwirionedd a llwyfan ar gyfer cerddoriaeth fyw.

Image copyright Extreme

Dywedodd Martin Whitaker, Prif Weithredwr Cylchffordd Cymru: "Y bwriad yw darparu llawer mwy na chyfleusterau rasio yn unig; fe fydd yn safle ar gyfer hamdden a busnes 365 diwrnod y flwyddyn."

Mae'r partneriaid yn honni y gallai'r datblygiad ddenu 750,000 y flwyddyn gan roi hwb gwerth £50m i economi Cymru yn flynyddol.

Ond, mae'r rhai sydd y tu ôl i Gylchffordd Cymru yn dal angen cyrraedd cytundeb gyda Llywodraeth Cymru am gefnogaeth ariannol i'r prosiect, unwaith y bydd y trac wedi ei adeiladu.

Mae Cylchffordd Cymru yn dweud eu bod yn cyfarfod swyddogion yn wythnosol ers misoedd.

Roedd yna bryderon na fyddai'r prosiect yn llwyddo i ddenu cymaint o ymwelwyr a'r hyn oedd wedi ei amcangyfrif.

MotoGP oedd yr unig ddigwyddiad oedd wedi ei gadarnhau, gyda'r hawliau yn parhau tan 2024.

Dim cyfraniad ariannol

Fe allai'r datblygiad yma olygu mwy o ymwelwyr i'r safle, gan o bosib agor y digwyddiad i gynulleidfa arlein ar draws y byd.

Y banciwr Kleinwort Benson sy'n cefnogi Extreme, ac ymunodd gyda phrosiect Cylchffordd Cymru ddiwedd y llynedd fel ymgynghorydd.

Ni fydd Extreme yn cyfrannu unrhyw arian tuag at y gwaith o adeiladu'r trac, ond yn gweithio ar farchnata gan gynnwys ar blatfformau cymdeithasol er mwyn denu mwy o ymwelwyr.