URC yn ystyried cymryd rheolaeth o glwb y Dreigiau

Dreigiau Image copyright Huw Evans picture agency

Bydd Undeb Rygbi Cymru yn ystyried cymryd rheolaeth o Ddreigiau Casnewydd Gwent os nad yw'r rhanbarth yn gallu denu buddsoddiad newydd.

Mae'r corff llywodraethu'n berchen ar 50% o'r clwb ar hyn o bryd, ond maen nhw'n cyfaddef nad yw'r Dreigiau yn sefydliad "proffesiynol llwyddiannus, sy'n cael ei redeg yn dda".

Fe wnaeth y rhanbarth ddatgelu cynlluniau uchelgeisiol yn gynharach eleni i sefydlu eu hunain fel rhanbarth cwbl annibynnol.

Ond heb awgrym o fuddsoddiad newydd, dywedodd prif weithredwr URC, Martyn Phillips y byddai cynllun mewn lle i sicrhau bod rygbi proffesiynol yn parhau yng Ngwent.

"Maen nhw [y Dreigiau] mewn safle anodd ar y funud," meddai.

"Maen nhw allan yno'n chwilio am fuddsoddiad newydd, ac mae hynny wastad yn sefyllfa anodd pan dy'ch chi'n dîm chwaraeon neu'n fusnes.

"Rydyn ni a nhw yn gweithio'n agos ac yn galed iawn ar hynny ond yr agosaf y mae'r tymor nesaf yn dod, y mwyaf o frys fydd yna.

"Pe byddech yn edrych ar sut y mae tîm proffesiynol llwyddiannus, sy'n cael ei rhedeg yn dda yn edrych, dy'n ni ddim yno eto gyda'r Dreigiau, a rhan o fy swydd i yw ei helpu i gyrraedd yno."

Image copyright Getty Images

'Popeth yn fy ngallu'

Pan ofynnwyd iddo a fyddai'r undeb yn gallu cymryd rheolaeth o'r rhanbarth pe byddai ei ddyfodol mewn perygl, dywedodd Phillips: "Gallwch chi ddim peidio dweud na.

"Ond pe byddai'n dod i hynny bydden ni'n edrych arno - allwn ni ei fforddio ac yn y blaen.

"Os fyddai'n rhaid iddi fod fel yna, dyna beth fyddwn ni'n ei wneud.

"Y peth mawr yw bod 73 o glybiau yng Ngwent. Mae ganddyn nhw hanes cyfoethog ac maen nhw wastad wedi cynhyrchu chwaraewyr anhygoel, felly fyddwn i byth yn gallu peidio â chael clwb proffesiynol yng Ngwent heb wybod 'mod i wedi gwneud popeth yn fy ngallu i osgoi hynny."