Golwr yn euog o gicio chwaraewr yn ei ben yng Ngwynedd

LLanllyfni
Image caption Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn y gem rhwng CPD Llanllyfni a Prestatyn Sports ym mis Awst

Mae golwr tîm pêl-droed wedi ei ddyfarnu'n euog o ymosod ar chwaraewr o dîm arall mewn gêm bêl-droed ym mis Awst y llynedd.

Fe ymddangosodd Sion Williams, 33 oed, o'r Rhyl o flaen Llys Ynadon Caernarfon ddydd Iau, wedi ei gyhuddo o gicio Sion Huws o glwb pêl-droed Llanllyfni yn ei ben.

Fe glywodd y llys fod Mr Huws yn gorwedd ar y llawr ac yn ddiamddiffyn yn ystod yr ymosodiad gan Williams, oedd yn golwr i glwb Prestatyn Sports.

Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn ystod gêm danllyd rhwng CPD Llanllyfni a Prestatyn Sports ym mis Awst.

Cafodd y gêm ei gohirio gan y dyfarnwr yn dilyn ymladd rhwng chwaraewyr y ddau dîm a rhai o'r cefnogwyr oedd yn bresennol.

Roedd Williams wedi gwadu cicio Mr Huws, sydd yn dioddef o gyflwr epilepsi. Fe dreuliodd Sion Huws noson yn yr ysbyty yn dilyn yr ymosodiad.

'Poenau cefn'

Clywodd y llys bod Mr Huws wedi gorfod rhoi gorau i'w waith fel gweithiwr ffatri gan ei fod dal yn cael poenau yn ei gefn.

Dywedodd cadeirydd y llys, David Llewelyn Jones fod y dyfarnwr a chwaraewr arall wedi gweld y gic: "Mae tystiolaeth y ddau unigolyn yn glir, cyson ac yn gadarnhaol.

"Nid ydym yn derbyn fod tystiolaeth yr amddiffyniad yn gredadwy." meddai.

Mae Sion Willaims wedi ei ryddhau ar fechnïaeth ac fe fydd yn cael ei ddedfrydu ganol Ionawr.