Apelio eto am dystion i ymosodiad honedig ym Mangor

ymosodiad bangor Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi adnewyddu eu hapel am dystion i ymosodiad honedig ar ddynes ym Mangor yn gynnar ddydd Calan.

Maen nhw'n awyddus iawn i ddod o hyd i dyst posib gafodd ei weld ar luniau camera cylch cyfyng ar yr adeg dan sylw, allai eu cynorthwyo.

Dywedodd y Ditectif Rhingyll Andy Davies: "Mae ein hymoliadau cychwynnol wedi adnabod lluniau camera cylch cyfyng ar Stryd Fawr Bangor a'r orsaf reilffordd, ac mae ein ditectifs wedi lawr lwytho delweddau o bobl gafodd eu gweld ar yr adeg berthnasol.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae'r heddlu yn awyddus i siarad a phobl oedd yng nghyffuniau'r ymosodiad honedig Nos Galan.

"Mae'n bosib fod y bobl hyn wedi gweld y ferch a'r troseddwr, felly mae'n hanfodol i'n hymchwiliad i wybod pwy ydyn nhw ac i siarad â nhw.

"Os ydych yn adnabod unrhyw un yn y delweddau, rydym yn awyddus i glywed gennych cyn gynted â phosib."

"Mae'r ddioddefwraig yn parhau i wella ac yn cael cefnogaeth a diweddariadau gan ein tîm ymchwilio, ac ar ei rhan, hoffem apelio eto ar unrhyw dystion i gysylltu ar unwaith.

Amau cymhelliad rhywiol

Digwyddodd yr ymosodiad honedig rhwng 01:30 a 02:15 ddydd Sul 1 Ionawr yn agos i fynedfa Mynwent Glanadda ar Ffordd Caernarfon, Bangor.

Mae'r dyn yn cael ei ddisgrifio fel dyn gwyn 30-40 oed, a 5'10" troedfedd o daldra.

Mân anafiadau gafodd y wraig, ond mae'r heddlu'n dweud i'r ymosodiad ei dychryn, ac maen nhw'n trin yr achos fel un oedd â chymhelliad rhywiol.

Maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw drwy eu gwefan, ffonio 101 neu gysylltu â Taclo'r Tacle ar 0800 555 111 a dyfynu'r cyfeirnod RC1700 0103

Image copyright HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Image caption Digwyddodd yr ymysodiad honedig yn agos i fynedfa Mynwent Glanadda ddydd Sul 1 Ionawr