Dyn yn ceisio am iawndal heddlu ar ôl colli bysedd

Jamie Clark Image copyright Wales News Service
Image caption Collodd Jamie Clark dri bys ar ei law chwith

Mae dyn o Borth Tywyn wedi gwneud cwyn swyddogol yn erbyn Heddlu Dyfed Powys, wedi iddo golli tri bys pan gaewyd drws cell ar ei law.

Roedd Jamie Clark, 28 oed o Borth Tywyn, yng Ngorsaf Heddlu Llanelli fis Mehefin 2016 ar ôl cael ei arestio ar gam am ymosod ar heddwas.

Cafodd y cyhuddiadau yn eu erbyn eu gollwng yn ddiweddarach, ac mae e nawr wedi ennill brwydr gyfreithiol i gael meddiant o fideo camera cylch cyfyng o'r digwyddiad pan gollodd ei fysedd.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi trosglwyddo'r mater i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IPCC).

'Poen anferthol'

Dywedodd Mr Clarke iddo gael ei arestio yn dilyn dadl gyda'i gariad: "Fe ffoniodd cymydog yr heddlu. Doeddwn i ddim eisiau mynd ond fe gefais fy arestio a fy anfon i orsaf yr heddlu.

"Fe gafodd gwystrell pupur ei ddefnyddio arna i, fe gefais fy stripio'n noeth a fy ngwthio i mewn i gell gan hanner dwsin o swyddogion.

"Fe geisiais fynd allan, a dyna pryd y teimlais i boen anferthol a fy nghnawd yn cael ei rwygo wrth i'r drws gau.

"Ro'n i'n sgrechian mewn poen."

Image copyright Wales News Service
Image caption Cafodd Jamie Clark ei anafu'n ddifrifol yng ngorsaf Llanelli ar ôl cael ei arestio fis Mehefin 2016

Roedd Mr Clarke wedi ei gyhuddo o geisio ymosod ar PC Christopher Burton, ond cafodd y cyhuddiadau eu gollwng wrth i'w gyfreithiwr frwydro i gael copi o'r fideo cylch cyfyng gan yr heddlu.

Mae'r fideo yn ei ddangos yn rhedeg yn noeth at ddrws y gell wrth iddo gau.

Clywodd y llys fod PC Burton wedi dod o hyd i ran o un o'i fysedd yn y cyntedd.

Dywedodd ei gyfreithiwr, Patrick Llewelyn: "Fe gafodd ei arestio am drosedd na chafodd ei erlyn amdani, a thra roedd e'n cael ei ddal, fe gafodd anafiadau difrifol, ac mae yna gwyn a chais am iawndal i ddilyn."

Ymchwilio

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys: "Gallwn gadarnhau digwyddiad ar nos Lun 20 Mehefin pan bu'n rhaid i ddyn cael triniaeth ysbyty ar ôl iddo gael ei anafu tra yn y ddalfa.

"Mae'r mater wedi ei drosglwyddo i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu (IPCC). Byddai'n amhriodol i ni wneud sylw pellach ar yr adeg hwn."

Dywedodd llefarydd ar ran yr IPCC: "Rydym yn ymchwilio'n annibynnol i sut y cafodd dyn anafiadau difrifol tra yn y ddalfa yn Llanelli ar 20 Mehefin.

"Mae ymchwilwyr wedi edrych ar luniau camera cylch cyfyng ac maen nhw'n asesu datganiadau gan swyddogion."