Difrod gwerth £86,000 i ysgolion yn sgil dwyn metel

Difrod i ysgolion Image copyright Cyngor Torfaen
Image caption Cafodd offer technoleg gwybodaeth ei ddifrodi yn Ysgol Gorllewin Mynwy

Mae Cyngor Torfaen yn dweud fod dwyn plwm a chopr o ysgolion yn y sir wedi costio tua £86,000 mewn iawndal i'r awdurdod dros y tri mis diwethaf.

Mae tair o ysgolion y fwrdeistref wedi cael eu targedu ers mis Tachwedd 2016, ac mae hyn wedi arwain at lawer o ddifrod i ddosbarthiadau ac offer.

Cafodd paneli plwm eu dwyn o do Ysgol Gorllewin Mynwy Nos Galan, gan achosi i'r nenfydau gwympo ar ôl glaw trwm. Fe arweiniodd hynny at ddifrodi'r ystafell technoleg gwybodaeth a'r ystafelloedd celf, yn ogystal a dinistrio offer a difetha gwaith arholiad celf y disgyblion.

Y disgwyl yw y bydd y gost o atgyweirio'r difrod tua £45,000.

Nôl ym mis Tachwedd, cafodd plwm a chopr eu dwyn o Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Henllys ac Ysgol Gyfun Croesyceiliog, gan achosi gwerth tua £25,000 a £16,000 o ddifrod.

'Torcalonnus'

Dywedodd Anthony Hunt, arweinydd cyngor Torfaen: "Mae hwn yn wastraff enfawr o adnoddau'r cyngor, ac yn dorcalonnus i'r disgyblion sydd wedi dychwelyd i'r ysgol ar ôl gwyliau'r Nadolig a chanfod bod eu holl waith caled wedi'i ddifetha.

"Nid hwn yw'r tro cyntaf i ni wynebu'r fath broblem yn Nhorfaen, ac mae'r holl doeon wedi cael eu trin â SmartWater, sydd yn y gorffennol wedi helpu'r heddlu i olrhain ac erlyn unigolion sydd wedi dwyn plwm o'n hadeiladau. Rydym hefyd wedi cyfnewid llawer o'r plwm â defnyddiau eraill, fel y byddai'r lladron yn y pen draw yn cael hyd i rywbeth sydd yn hollol ddi-werth iddynt.

"Mae gennym luniau teledu cylch cyfyng o'r digwyddiad mwyaf diweddar a fydd, yn ôl pob gobaith, yn ein helpu i adnabod y lladron ac rydw i'n annog unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth a allai helpu i gysylltu â'r heddlu."

Mae'r cyngor yn dweud y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am unrhyw un o'r digwyddiadau hyn, neu sy'n gweld unrhyw weithgarwch amheus, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101.