Cyn-gyfarwyddwr addysg Dyfed wedi marw

john ellis Image copyright Gardd Fotaneg Cymru
Image caption Roedd John Ellis OBE yn 78 oed

Bu farw cyfarwyddwr addysg olaf sir Dyfed, John Ellis OBE, yn 78 oed.

Roedd Mr Ellis hefyd yn is-gadeirydd bwrdd ymddiriedolwyr yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, ac roedd yn un o sylfaenwyr Menter Cwm Gwendraeth.

Roedd yn ffigwr amlwg ar nifer o gyrff cyhoeddus, ac roedd hefyd yn Is-Lywydd Dolen Cymru - sef y cyswllt rhwng Cymru a Lesotho - ac yn llysgennad Gwobr Dug Caeredin yng Nghymru.

Yn Gymro Cymraeg, cafodd ei eni yn Abergynolwyn yng Ngwynedd a chael ei addysg yn Ysgol Ramadeg Tywyn cyn graddio o Brifysgol Abertawe.

Ar ôl gyrfa fel athro yn Lloegr fe ddychwelodd i Gymru i weithio i awdurdod addysg Abertawe cyn cael ei benodi'n gyfarwyddwr addysg Dyfed yn 1990.

Fe wnaeth ymddeol o'r swydd yn 1996 cyn ad-drefnu awdurdodau lleol.

Yn ŵr gweddw, mae'n gadael dau o blant a chwech o wyrion a wyresau.