Galw am adolygiad i drefn trethi busnesau yng Nghymru

arian Image copyright PA

Mae corff sy'n cynrychioli busnesau yn galw am adolygiad o'r drefn trethi busnes yng Nghymru.

Yn ôl Ffederasiwn y Busnesau Bach, mae angen system sydd ddim yn rhoi "sioc" i fusnesau bob tro mae'r cyfraddau'n cael eu hailasesu.

Ar hyn o bryd, mae hynny'n digwydd bob pum mlynedd.

Yn ôl y ffederasiwn, mae'r system bresennol yn achosi problemau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Yn siarad gyda rhaglen Newyddion 9, dywedodd Josh Miles o Ffederasiwn y Busnesau Bach:

"Rydym ni'n credu fel yr FSB bod angen i Lywodraeth Cymru gynnal adolygiad o'r drefn i gyd i sicrhau ffordd o godi arian oddi ar fusnesau bach sydd ddim yn achos sioc bob pum mlynedd.

"Yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, mae'r system bresennol yn achosi llawer o broblemau."

'Unrhyw gynnydd...'

Un gwraig fusnes sy'n poeni am effaith ailasesu chyfraddau busnes yw Sian Fox, perchennog Foxy's Deli ym Mhenarth. Dywedodd y byddai unrhyw gynnydd yn effeithio ar ei chwmni.

"Mae unrhyw gost ychwanegol yn mynd i effeithio ar fusnes bach mewn rhyw ffordd - falle prisiau, falle cyflog y staff, torri oriau," meddai.

"I fusnesau bach mewn tref ym Mhenarth, dyle fod un pris (yn dibynnu ar) faint o staff sydd ganddoch chi, faint o turnover, rhywbeth fel 'na."

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Corff annibynnol, Asiantaeth y Swyddfa Brisio, sy'n gyfrifol am gynnal prosesau ailbrisio - mae'r rhain yn ymarferiadau mawr sy'n digwydd yn rheolaidd ar draws Cymru a Lloegr.

"Er bod y rhan fwyaf o fusnesau Cymru wedi gweld lleihad yn eu hardrethi busnes yn dilyn yr ailbrisiad diwethaf, mae rhai busnesau a rhai ardaloedd yng Nghymru wedi cael eu heffeithio mewn modd anghymesur.

"Dyna pam yr ydyn ni wedi cyhoeddi gwerth £20m o gymorth ychwanegol i fusnesau bach. Bydd hwn yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru ac mae'n ychwanegol at ein cynllun Cymorth Ardrethi Busnesau Bach yn 2017-18, sy'n werth £100m.

"Yn sgil y cymorth ariannol hwn, bydd mwy na thri chwarter yr holl drethdalwyr yn cael help i dalu eu biliau.

"Rydyn ni wrthi'n edrych ar ffyrdd o wella'r cynllun Cymorth Ardrethi Busnesau Bach ar gyfer 2018, pan fydd cynllun parhaol yn cael ei gyflwyno yng Nghymru. Fel rhan o'r broses hon, fe fyddwn ni'n ystyried yr holl adborth a dderbyniwyd gan y gymuned fusnes."