Dyn 75 oed oedd ar goll o Sir Gâr wedi'i ddarganfod

Lesley Walter Finch Image copyright Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud bod dyn 75 oed oedd ar goll o Sir Gaerfyrddin wedi'i ddarganfod.

Roedd Lesley Walter Finch wedi ei weld ddiwethaf yn cerdded o'i gartref yn Nrefach Felindre ger Llandysul rhwng 21:30 a 22:00 nos Fawrth.

Roedd ei deulu a'r heddlu wedi mynegi eu pryder gan nad oes ganddo feddyginiaeth bwysig gydag ef.

Fe wnaeth yr heddlu ddiolch i'r cyhoedd am eu cymorth.