Cais i gael uned ganser yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Llun artist o'r uned newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg Image copyright Macmillan/Cwm Taf
Image caption Llun artist o'r uned newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae'r cynlluniau ar gyfer uned ganser arbenigol ar gost o £6.75m yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Rhondda Cynon Taf wedi cael eu datgelu.

Bellach mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf a Chymorth Canser Macmillan wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar y safle yn Llantrisant.

Fe fydd elusen Macmillan yn cyfrannu £5m at yr uned.

Bydd wyth gwely yn yr uned ac fe fydd gofal ar gael i gleifion mewnol ac allanol ynghyd â gofal lliniarol ar gyfer canser terfynol a chyflyrau eraill.

Petai'r cais yn llwyddiannus, hwn fyddai buddsoddiad unigol mwyaf Macmillan yng Nghymru.

'Gofal o'r radd flaenaf'

Dywedodd Dr Ian Beck, Ymgynghorydd Meddygol ym maes Meddygaeth Liniarol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: "Byddai uned arbenigol newydd o'r radd flaenaf yn rhoi gofal o'r safon uchaf posibl i gleifion mewn amgylchedd sy'n gyfforddus iddyn nhw a'u teuluoedd.

"Bydd adeiladu'r uned newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg hefyd yn sicrhau bod cleifion yn gallu cael profion a thriniaeth arbenigol yn haws heb orfod symud yn ddiangen rhwng ysbytai pan nad ydynt, yn aml, yn ddigon iach i wneud hynny.

Ar hyn o bryd mae cleifion sy'n dioddef o ganser yn Y Rhondda yn derbyn gofal lliniarol yn Ysbyty y Bwthyn ym Mhontypridd.

Image copyright Macmillan/Cwm Taf

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gleifion deithio i Ysbyty Brenhinol Morgannwg ar gyfer profion a thriniaethau arbenigol ac mi all hynny medd y bwrdd iechyd fod yn "anodd ac yn flinderus".

Dywedodd Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: "Mae'n bleser gennym weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar yr uned arfaethedig hon, a chredwn y bydd yn helpu pobl i gael gofal lliniarol yn haws mewn amgylchedd cyfforddus.

"Ar ôl ymgynghori'n healeth â staff a chleifion, bydd yr uned yn cael ei dylunio gan ddefnyddio arbenigedd a dealltwriaeth Macmillan o anghenion pobl sydd â chanser a'u teuluoedd, gan gynnwys ceginau ac ardaloedd cymunedol lle y gallant dreulio amser gyda'i gilydd."

Dywedodd John Palmer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: "Fe fydd yr uned hon o'r radd flaenaf ac yn atodiad gwerthfawr i'n "gwasanaeth gofal lliniarol sy'n datblygu'n gyflym".

Petai'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo, mae disgwyl i'r gwaith ddechrau yn ystod diwedd 2017 a'r gobaith yw y bydd yn agor ddiwedd 2018 neu ddechrau 2019.