Dedfrydu cyn filwr o Sir Gâr am drosedd derfysgaeth

Robert Clarke Image copyright Wales News Service

Mae cyn filwr o Benbre, Sir Gaerfyrddin, wedi cael dedfryd o orchymyn cymunedol am drosedd o dan y Ddeddf Derfysgaeth.

Cafodd Robert Clarke, 23 oed, ei arestio ym Maes Awyr Heathrow ar amheuaeth o geisio teithio i'r Dwyrain Canol i ymladd yn erbyn y Wladwriaeth Islamaidd.

Clywodd ynadon Westminster ddydd Mercher bod Clarke wedi derbyn bygythiadau gan eithafwyr Islamaidd ar ôl iddo gael ei gyhuddo.

Wedi iddo gael ei arestio, fe wrthododd rhoi rhif PIN ei ffôn symudol i'r heddlu oedd yn ymchwilio i'r mater.

Clywodd y llys hefyd mai ei fwriad oedd teithio i Syria i ymuno gyda lluoedd Cwrdaidd. Roedd ar fin mynd ar fwrdd awyren i'r Iorddonen pan gafodd ei arestio.

Cyfaddefodd iddo rwystro ymchwiliad o dan y Ddeddf Derfysgaeth ar 13 Medi y llynedd.