Carcharu athro am fod â lluniau anweddus o blant

Mark Haslock Image copyright Andrew Price

Mae athro o ogledd Cymru wnaeth lawrlwytho a chreu lluniau anweddus o blant wedi cael ei garcharu.

Roedd Mark Haslock, 47 oed o Landudno yn gweithio yn Ysgol y Grango yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam.

Mewn gwrandawiad blaenorol yng Nghaernarfon, fe'i cafwyd yn euog o fod â lluniau anweddus o blant yn ei feddiant, o greu lluniau a chymryd llun anweddus rhwng mis Mehefin 2014 ac Awst 2015.

Cafodd ei garcharu am wyth mis yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Mercher.

1,200 o luniau

Clywodd y llys mai Haslock oedd pennaeth dylunio a thechnoleg yn Ysgol y Grango pan gyflawnodd y troseddau.

Fe gafodd ei arestio ar ôl i'r heddlu ddarganfod mwy na 1,200 o luniau ar ddau gyfrifiadur yn ei gartref ym mis Awst y llynedd - roedd 280 o'r lluniau yn y categori mwyaf graffig.

Roedd Haslock yn honni bod y lluniau wedi cael eu lawrlwytho pan oedd yn ceisio cael deunydd ar gyfer cyrsiau addysg rhyw.

Cafodd hyn ei wrthod gan y rheithgor, ond cafwyd Haslock yn ddieuog o gyhuddiad o voyeuriaeth.

Clywodd y llys ei fod bellach wedi colli ei swydd, ac na fydd yn gallu dysgu eto.

Bydd yn rhaid i Haslock gofrestru fel troseddwr rhyw ac fe gafodd orchymyn i'w atal rhag gweithio gyda phlant neu oedolion bregus am y 10 mlynedd nesaf.