Carcharu dyn o Gaernarfon am ymosod ar gyn gariad

Llys y Goron yr Wyddgrug Image copyright Google

Mae dyn o Waunfawr ger Caernarfon wedi cael ei ddedfrydu i 17 mis o garchar am ymosod ar ei gyn gariad.

Roedd Barry Alun Jones, 36 oed, yn mynnu fod anafiadau ei gyn bartner wedi ei hachosi wrth iddyn nhw gael cyfathrach rywiol.

Ond yn Llys yr Goron Yr Wyddgrug fore Mercher, cyfaddefodd iddo ymosod arni.

Clywodd y llys fod y fam ifanc yn meddwl ei bod yn mynd i farw yn ystod yr ymosodiad.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands ei bod hi'n anodd gwybod beth fyddai wedi digwydd, oni bai i gymydog glywed y cythrwfl ac ymyrryd.

Dywedodd Elen Owen, bargyfreithiwr Jones, o Bont y Waun, Waunfawr, nad oedd y diffynydd yn cofio unrhyw beth am yr ymosodiad, a'i fod yn dymuno ymddiheuro am y loes roedd wedi ei achosi i'r wraig.

Roedd wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl, meddai, ac wedi ei gadw dan y ddeddf iechyd meddwl yn dilyn ei arestio. Dywedodd nad oedd e wedi bod yn cymryd y feddyginiaeth i'w gyflwr meddyliol pan ddigwyddodd yr ymosodiad.

Llusgo a chicio

Clywodd y llys fod Jones wedi mynd i dŷ ei gyn gariad yn ddiwahoddiad pan ddigwyddodd yr ymosodiad. Fe'i llusgodd i'r llawr gerfydd ei gwallt cyn ei chicio droeon.

Llwyddodd hi i redeg i'w hystafell wely, ond fe ymosododd arni eto. Yna, fe'i llusgodd gerfydd ei gwallt, y tro hwn i lawr y grisiau.

Fe geisiodd Jones ei gwthio drwy ddrws blaen y tŷ a dyna pryd y gwaeddodd cymydog arno.

Cododd gyllell o ddrôr cegin ei gyn gariad, ac ymbil arni hi a'r cymydog i beidio â galw'r heddlu.

Clywodd y llys ei fod wedyn wedi rhoi'r gyllell yn ôl yn y drôr a gadael y tŷ.

Cafodd ei arestio mewn tŷ yng Nghaernarfon, lle roedd e'n ceisio crogi ei hun, a chafodd ei drin yn Ysbyty Gwynedd ar ôl dweud ei fod wedi cymryd tabledi.

Dywedodd bargyfreithiwr Jones ei fod yn dioddef o salwch meddwl difrifol, ac nad carchar oedd y lle iddo, ond cafodd ei ddedfrydu i 17 mis dan glo.