Ymchwilio i driniaeth yr heddlu o achos llofruddiaeth

Janet Commins Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd Janet Commins, 15 oed, ei threisio a'i llofruddio ym mis Ionawr 1976

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i'r modd y deliodd Heddlu Gogledd Cymru gydag ymchwiliad i lofruddiaeth a thrais yn 1976.

Heddlu'r Gogledd drosglwyddodd y mater yn wirfoddol i'r comisiwn wedi i wybodaeth bellach ddod i'r amlwg, a arweiniodd at ailedrych ar amgylchiadau'r ymchwiliad gwreiddiol.

Roedd y wybodaeth newydd yn cysylltu dyn arall gyda thrais a llofruddiaeth Janet Commins, 15 oed o'r Fflint, ym mis Ionawr 1976.

Cafodd Stephen Hough, 57, ei gyhuddo o'r troseddau ym mis Medi y llynedd.

Image copyright Andrew Price
Image caption Stephen Hough (dde) yn cael ei arwain i'r llys ym mis Medi 2016

Mae'r IPCC yn ymchwilio er mwyn gweld a weithredodd swyddogion o Heddlu'r Gogledd yn unol â'r rheolau ar y pryd.

Y materion dan sylw yw'r modd y gwnaethon nhw ddal a holi pobl oedd yn cael eu hamau o drosedd, yn ogystal â sut y deliodd y llu gyda gwybodaeth newydd ddaeth i'r fei yn 2006.

Mae'r comisiwn wedi casglu'r dogfennau perthnasol gan y llu, ac wedi cyfarfod â theulu Ms Commins i egluro'u rôl.

Dywedodd comisiynydd yr IPCC yng Nghymru, Jan Williams: "Bydd hwn yn ymchwiliad cymhleth, yn enwedig o ystyried yr amser sydd wedi mynd heibio, ond mae'n bwysig i bawb ein bod yn cynnal ymchwiliad annibynnol."

Ym mis Mehefin 1976, cafodd ddyn ei garcharu am 12 mlynedd ar ol cyfaddef i ddynladdiad Ms Commins.