Gwella cyfleusterau parcio a chodi tâl ger Pen y Fan?

Bannau Brycheiniog Image copyright PA
Image caption Mae 'na bryder ei bod hi'n gallu bod yn beryglus ar yr A470 pan fydd ceir yn parcio wrth ymyl y ffordd

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn am farn pobl am gynllun i wella'r safle parcio wrth droed Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog.

Mae tua 250,000 o bobl yn ymweld â'r mynydd bob blwyddyn, ac mae pryder ers tro nad oes digon o le parcio yno.

Y bwriad yw gwella'r maes parcio ym Mhont ar Daf wrth ymyl ffordd brysur yr A470, a chodi tâl am wneud hynny.

Yn ôl yr ymddiriedolaeth, bydd yr arian fydd yn cael ei godi yn mynd at gynnal a chadw'r llwybrau yn y bannau.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yn ôl John Meurig Edwards o Aberhonddu, mae angen sicrhau nad yw'r tâl am barcio yn afresymol.

Y disgwyl yw y bydd lle i 250 o geir yn y maes parcio, ac mae'r ymddiriedolaeth yn cynnal ymgynghoriad fydd yn parhau tan 28 Ionawr.

Image copyright Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Image caption Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig ym Mhont ar Daf, Bannau Brycheiniog

Mae cyfle i bobl roi barn yn y mannau canlynol:

Llyfrgell Aberhonddu

Dydd Gwener 13 Ionawr 12:00 - 17:00

Dydd Sadwrn 14 Ionawr 10:00 - 13:00

Caban maes parcio Pont ar Daf

Dydd Iau 12 Ionawr 10:00 - 14:00

Dydd Sul 15 Ionawr 10:00 - 14:00