Carwyn Jones yn ymweld â Norwy i 'ddysgu mwy' wedi Brexit

The Barcode Project, Oslo Image copyright Getty Images
Image caption Bydd y prif weinidog yn edrych ar esiampl Norwy, sy'n rhan o'r farchnad sengl ond ddim yn aelod o'r UE

Mae prif weinidog Cymru yn ymweld â Norwy i gwrdd â rhai o wleidyddion y wlad.

Yn ôl Carwyn Jones, bwriad y daith yw "deall yn well" am berthynas Norwy â gwledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Dydi Norwy ddim yn rhan o'r UE, ond mae'n rhan o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac mae ganddi fynediad i'r farchnad sengl.

Mae Mr Jones wedi galw ar Brydain i aros yn y farchnad sengl yn sgil y bleidlais i adael yr UE, gan ddweud hefyd bod osgoi tariffau masnach yn "hollbwysig" i'r economi.

Image caption Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cwrdd â gwleidyddion yn Norwy

Cyn cychwyn ar ei daith, dywedodd Mr Jones ei fod am weld sut mae gwledydd eraill yn "masnachu'n llwyddiannus ac yn gweithredu'n rhyngwladol".

"Dros y tridiau nesaf byddaf yn cyfarfod â busnesau Norwy a Gweinidogion sy'n gyfrifol am fasnach a pherthynas â'r Undeb Ewropeaidd," meddai.

"Y Deyrnas Unedig yw marchnad allforion fwyaf Norwy, sef 20% o allforion y wlad, ac mae 80% o gyfanswm eu hallforion yn parhau i fod o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn sgil eu mynediad at y Farchnad Sengl.

"Does neb wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd erioed o'r blaen, felly wrth i ni dorri'r tir newydd hwn mae'n bwysig i ni gael cymaint â phosib o wybodaeth am y gwahanol lwybrau sydd ar gael i ni."

Mewnfudo

Wrth siarad ar raglen y Post Prynhawn yn ddiweddarach, fe soniodd Mr Jones am fewnfudo yn benodol.

"Mae'n wir i ddweud fod pobl yn anhapus gyda'r ffordd mae pobl yn symud ar draws Ewrop," meddai.

"Un ffordd o newid hynny o bosib yw dweud bod rhaid i bobl gael jobyn i fynd iddo fe cyn cael symud.

"Mae angen i ni siarad gydag arweinwyr gwledydd eraill er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni'n cael y canlyniad gorau i Gymru, a chael y canlyniad gorau i'r DU."