Cyngor yn cymeradwyo ysgol £31m yn ardal Port Talbot

Ysgolion Image copyright Google
Image caption Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle sy'n cael ei rannu rhwng Ysgol Gynradd Groes a disgyblion hŷn yr Ysgol Uwchradd Dyffryn

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol newydd i ddisgyblion 3-16 oed yn ardal Port Talbot wedi cael eu cymeradwyo.

Bydd Ysgol Gynradd Groes ac Ysgol Uwchradd Dyffryn yn cau fel rhan o'r cynlluniau, gyda'r ysgol newydd gwerth £31m yn cael ei chodi ym Margam.

Ar hyn o bryd, mae'r ysgol uwchradd wedi ei rhannu'n ddwy, gyda rhai disgyblion ar un safle ac eraill ar safle arall.

Bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar safle sydd ar hyn o bryd yn cael ei rannu rhwng yr ysgol gynradd a disgyblion hŷn yr ysgol uwchradd.

Image copyright Llywodraeth Cymru
Image caption Dyluniad o'r ysgol newydd arfaethedig

Yn ôl adroddiad i gabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot, mae'r ysgolion presennol angen gwerth £7.5m o welliannau ac fe fyddai'r ysgol newydd yn golygu bod adnoddau yn cael eu defnyddio'n "fwy effeithlon".

Fe wnaeth cabinet y cyngor bleidleisio o blaid y cynlluniau ddydd Mercher, ac mae disgwyl i'r ysgol newydd agor ym mis Medi 2018.