Trefnwyr Gŵyl Rhif 6 i ad-dalu cyngor Gwynedd

Ceir
Image caption Ceir yn sownd yn rhan o'r maes parcio

Bydd trefnwyr gŵyl yng Ngwynedd yn ad-dalu £8,000 i gyngor am eu gwaith yn dilyn llifogydd ar faes parcio'r ŵyl.

Bu cannoedd o geir yn sownd yn y maes parcio ar gyrion Porthmadog yn dilyn glaw trwm ar ddiwedd Gŵyl Rhif 6 ym mis Medi'r llynedd.

Dywedodd Cyngor Gwynedd fod 53 o weithwyr yr awdurdod wedi eu galw i gynorthwyo yng nghanolfan hamdden Porthmadog yn ystod dwy noson pan fu'n rhaid i 200 o bobl chwilio am loches yno.

Mae trefnwyr yr ŵyl wedi derbyn cais am £7,948.18 gan y cyngor.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae disgwyl i'r gost i Gyngor Gwynedd fod yn £0.

"Mae cais yswiriant am £7,948.18 wedi ei gynnig gan drefnwyr yr ŵyl sydd yn talu am yr holl gostau i Gyngor Gwynedd, yn cynnwys staff ac isadeiledd."

Mae'r cyngor yn aros am y taliad ar hyn o bryd.

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran trefnwyr yr ŵyl: "Bydd y costau cyffredinol gafodd eu gwario gan y cyngor yn cael eu talu'n uniongyrchol gan yr ŵyl.

"Mae disgwyl i'r taliad gael ei wneud cyn diwedd mis Ionawr."

Ym mis Tachwedd dywedodd trefnwyr yr ŵyl y byddai safle'r maes parcio yn cael ei symud ac fe fyddai llai o bobl yn cael mynediad i safle'r ŵyl yn y dyfodol er mwyn osgoi problemau.

Bydd lleoliadau'r meysydd parcio newydd yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2017.

Image caption Cafodd tua 200 o breswylwyr yr ŵyl loches yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn