Cyhoeddi Chef de Mission Gemau Cymanwlad Ieuenctid 2017

Gerwyn Owen
Image caption Chef de Mission Tîm Ieuenctid Cymru ar gyfer y Gemau Cymanwlad Ieuenctid fydd Gerwyn Owen

Mae Gemau Cymanwlad Cymru wedi cadarnhau mai Gerwyn Owen o'r Groeslon ger Caernarfon fydd y Chef de Mission ar gyfer tîm Cymru yn y Gemau Cymanwlad Ieuenctid yn y Bahamas eleni.

Fe fydd Mr Owen yn parhau i weithio fel rheolwr academi ar gyfer Chwaraeon Anabledd Cymru ac yn gweithredu'r rôl rheoli fel Chef de Mission yn wirfoddol.

Bydd 2017 yn flwyddyn brysur i Mr Owen gan ei fod wedi ei apwyntio hefyd ar fwrdd y prif swyddogion ar gyfer prif Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia'r flwyddyn nesaf.

Dywedodd Mr Owen: "Dwi'n falch iawn o gael cynnig y rôl fel Chef de Mission ar gyfer tîm Cymru.

"Mae cynrychioli eich gwlad i unrhyw athletwr o Gymru yn foment balch. Dwi'n edrych ymlaen at weld y balchder yn ein gwlad, diwylliant a'r iaith Gymraeg yn cael ei ddangos gan ein hathletwyr ifanc ni yn ystod y gemau dros y flwyddyn nesaf."

Nid dyma'r tro cyntaf i Mr Owen gymryd rhan yn Gemau'r Gymanwlad. Mae wedi gweithio ochr yn ochr gyda'r Chef de Mission yn ystod gemau Melbourne yn 2006, Delhi 2010 a Glasgow 2014.

Fe fydd Mr Owen nawr yn gweithio'n agos gyda'r Athro Nicola Phillips, Chef de Mission ar gyfer tîm Cymru yn Gemau'r Gymanwlad 2018 yn Awstralia i sicrhau fod y paratoadau ar gyfer y prif dîm a'r tîm ieuenctid yn cyfateb i'w gilydd.

Dywedodd prif weithredwr Gemau Cymanwlad Cymru, Chris Jenkins: "Mae gan Gerwyn record ardderchog o weithio gydag athletwyr ifanc a thalentog o Gymru yn sgîl ei waith gyda Chwaraeon Anabledd Cymru.

"Dan arweiniad Gerwyn dwi'n siŵr bydd tîm 2017 yr un mor llwyddiannus â'r tîm ieuenctid wnaeth ennill naw medal yn y Gemau Ieuenctid llynedd yn Samoa."