Cais i agor distyllfa wisgi newydd yng Ngwynedd

Wisgi

Mae cwmni diodydd o Lerpwl wedi cyflwyno cais cynllunio i agor distyllfa wisgi newydd yng Ngwynedd.

Os bydd Halewood International yn llwyddiannus gyda'r cais i adeiladu'r ddistyllfa ar eu cyn safle dosbarthu diodydd yn Abergwyngregyn ger Bangor, hon fydd y ddistyllfa wisgi gyntaf i agor yn y gogledd ers dros ganrif.

Dywedodd James Wright o gwmni Aber Falls Distillery: "Mae hi'n ddyddiau cynnar, ond mae'n gynllun cyffroes gyda photensial anhygoel gan fod cyn lleied o ddistyllfeydd yng Nghymru."

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn cais cynllunio ac fe ddywedodd llefarydd: "Mae Adran Gynllunio'r Cyngor wedi derbyn cais cynllunio i newid defnydd adeilad er mwyn creu a dosbarthu diodydd alcoholig ynghyd â lleoli dau seilo graen ac uned cyddwysydd yn Abergwyngregyn.

"Bydd y cais yn cael ei ystyried yn unol â holl bolisïau perthnasol cyn dod i benderfyniad."

Mae'r cwmni yn gobeithio bydd y datblygiadau yn dechrau'r flwyddyn nesaf.

Maen nhw hefyd yn bwriadu agor canolfan ymwelwyr ar y safle, lle bydd cyfle i bobl fynychu dosbarthiadau distyllu.

Ychwanegodd Mr Wright: "Fe fydd ein cynnyrch fydd yn cael ei gynhyrchu ar y safle yn gymorth i roi'r ardal leol ar y map rhyngwladol."