Canslo digwyddiad oherwydd pryderon am ffliw adar

Dofednod Image copyright Thinkstock

Mae digwyddiad dofednod yn Sir Benfro wedi ei ganslo oherwydd pryderon am ffliw adar.

Dywedodd Cymdeithas Dofednod Dyfed na fydd y Penwythnos Cenedlaethol Dofednod Cymru, sy'n ddigwyddiad blynyddol, yn cael ei gynnal eleni.

Y bwriad oedd cynnal y digwyddiad ar 14-15 Ionawr yn Hwlffordd.

Daw wedi i Ganolfan Gwlyptir Llanelli gau dros dro wedi i hwyaden gael ei darganfod gyda'r afiechyd. Mae'r ganolfan bellach wedi ailagor.

Dywedodd cadeirydd y gymdeithas, Alan Ralphs ei bod yn "siom enfawr" y bu'n rhaid canslo'r digwyddiad.