Cwblhau gwaith o uwchraddio rheilffyrdd de Cymru

Arriva Image copyright Getty Images

Dywed Network Rail fod y gwaith o uwchraddio llinellau rheilffordd yn y de dros gyfnod Gŵyl y Nadolig wedi ei gwblhau.

Fe wnaeth gwaith gwerth £300m wrth adnewyddu signalau effeithio gwasanaethau yn ardal Caerdydd a'r Cymoedd a hefyd y prif wasanaeth rhwng Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr rhwng 31 Rhagfyr a 2 Ionawr.

Fe wnaeth teithwyr orfod wynebu oedi mawr a chafodd gwasanaethau eu canslo wrth i waith peirianyddol gymryd yn fwy na'r disgwyl i'w gwblhau.

Dywed Network Rail fod y llinellau rheilffordd nawr wedi cael eu trosglwyddo yn ôl i ofal y cwmnïau trenau.

Fe wnaeth y buddsoddiad hefyd weld platform newydd, platfform wyth, yn cael ei agor yng Nghaerdydd.

Bydd y platfform newydd ar gyfer y rhai sy'n teithio i Benarth, Ynys y Bari a llinellau Bro Morgannwg.