Plismyn yn apelio wedi ymosodiad ym Mangor

Heddlu'r Gogledd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth wedi ymosodiad ar ddynes ym Mangor dros y penwythnos.

Dywed swyddogion i'r ymosodiad ddigwydd ger mynwent Ffordd Caernarfon rhwng 01:30 a 02:00 fore Sul.

Mae'n debyg i'r ddynes gael mân anafiadau yn dilyn yr ymosodiad.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r heddlu ar 101.