Cyhuddo dynes o America o droseddau rhyw yn Wrecsam

Llys y goron Yr Wyddgrug

Mae dynes 27 oed o America a honnir o deithio miloedd o filltiroedd er mwyn cyflawni troseddau rhyw yn erbyn plentyn yn ardal Wrecsam wedi bod ger bron llys.

Fe ymddangosodd Christine Lacson Abad o Cary, Gogledd Carolina ger bron ynadon Sir y Fflint ddydd Llun.

Mae'n wynebu cyhuddiad o drefnu trosedd rhyw, un arall o geisio cymell plentyn 15 oed a dau gyhuddiad arall o gyffwrdd yn rhywiol.

Fe ddywedodd Kevin Challinor ar ran yr erlyniad fod Ms Abad wedi "teithio pellter sylweddol er mwyn cyflawni troseddau rhyw yn erbyn plentyn diniwed".

Mae Ms Abad wedi ei chadw yn y ddalfa a bydd hi'n ymddangos o flaen Llys y Goron Yr Wyddgrug fis nesaf.

Ni wnaed cais am fechnïaeth.