Ymgyrch leol i gadw siop yn agored yn Sir Ddinbych

Siop Cynwyd Image copyright Mabon ap Gwynfor

Mae trigolion pentref yn Sir Ddinbych sydd yn ymgyrchu i gadw'r siop a'r swyddfa bost leol ar agor wedi cyflwyno cynllun a allai wireddu eu breuddwydion.

Mae siop a swyddfa bost Cynwyd wedi bod ar y farchnad ers blynyddoedd ac mi oedd 'na ofnau y byddai'r siop yn cau pe na ellid dod o hyd i brynwr.

Yn dilyn y cyhoeddiad yma fe drefnwyd cyfarfod cyhoeddus yn y pentref ac yno fe ffurfiwyd menter gymunedol Siop Ni Cynwyd.

Mae nhw'n gobeithio cael arian i gadw'r siop ar agor.

'Y siop ydi calon y gymuned'

Mae Delyth Thomas yn un o 65 o bobl sydd yn ymwneud â'r fenter a fe ddywedodd hi: "Mae'r siop yn galon y gymuned ac yn lle gwych i gwrdd gyda ffrindiau a chymdogion.

"Mi fuasai hi'n ofnadwy petaem yn colli'r lle, felly rydym yn edrych ar nifer o bosilibiliadau i weld be allwn ni ei wneud er mwyn cadw'r siop yn rhan o'n cymuned," meddai.

Mae'r fenter wedi derbyn cyngor gan Ganolfan Co-op Cymru, cymdeithas dai Grŵp Cynefin ac asiantaeth ddatblygu cefn gwlad Cadwyn Clwyd.

Fe ddywedodd Alwena Joyce sydd yn byw yn y pentref: "Mae cadw'r siop a'r swyddfa bost yn hynod bwysig i'r pentref, yn enwedig ar ôl i nifer o fanciau'r ardal gau yn ddiweddar, Heb y busnes mi fuasen ni'n gorfod teithio'n bell i nôl arian.

"Mae'r siop yn gwerthu pob dim ac yn amhrisiadwy i'r trigolion lleol" meddai.