Penwythnos prysur i achubwyr mynydd yn Eryri

Carnedd Llewelyn
Image caption Fe gafodd dau gerddwr eu hachub oddi ar Carnedd Llewelyn dros y penwythnos

Roedd rhaid i wirfoddolwyr timau achub mynydd oedi gyda'u dathliadau blwyddyn newydd yn dilyn galwadau i achub cerddwyr oddi ar fynyddoedd Eryri.

Cafodd 19 o wirfoddolwyr o dîm achub Llanberis a thîm achub Ogwen eu galw nos Sul i arwain dau gerddwr a gafodd eu dal yn y tywydd garw ar fynydd Carnedd Llewelyn.

Roedd rhaid i aelodau o'r ddau dîm achub weithio gyda'i gilydd gan fod yna rew wedi'i ffurfio ar Fwlch Eryri Farchog.

Fe dreuliodd tîm achub mynydd Ogwen saith awr yn ceisio achub dau ddringwr a aeth i drafferthion nos Sadwrn.

Doedd y dringwyr methu â dringo lawr un o'r slabiau yng nghwm Idwal, Dyffryn Ogwen. Fe fethodd hofrennydd eu hachub oddi ar y graig oherwydd y gwyntoedd cryfion.

Fe gafodd tîm achub Aberdyfi ei alw allan hefyd brynhawn Sadwrn ar ôl i ddau gerddwr o Birmingham gyrraedd copa Cader Idris gyda dillad ac offer 'anaddas.'

'Rhaid cymryd y mynydd o ddifrif'

Ar ôl brwydro drwy'r gwynt a'r glaw fe lwyddodd na 14 o'r tîm achub gyrraedd y copa a rhoi dillad cynnes i'r cerddwyr cyn eu harwain lawr y mynydd.

Fe ddywedodd Graham O'Hanlon sydd yn gwirfoddoli gyda thîm achub Aberdyfi: "Mae hi'n wych gweld pobl yn mwynhau'r awyr agored ond mae hi'n bwysig cymryd awyrgylch y mynydd o ddifri, yn enwedig yn y gaeaf."