Miloedd yn y môr i ddathlu traddodiad dydd Calan

New Year's Day swimmers Image copyright Totally Aberosch
Image caption Roedd rhai wedi mynd i hwyl y peth go iawn gyda'u gwisgoedd

Mae miloedd o bobl ddewr ar hyd a lled Cymru wedi bod yn ymdrochi yn y môr fel rhan o draddodiadau blynyddol ar ddydd Calan.

Cafodd digwyddiadau eu cynnal ar draethau yn Llanussyllt yn Sir Benfro, y Barri ym Mro Morgannwg ac Abersoch yng Ngwynedd wrth i'r nofwyr - rhai mewn gwisgoedd ffansi - fentro i'r dyfroedd rhewllyd.

Ond cafodd digwyddiad ym Morfa Nefyn, Gwynedd ei ganslo oherwydd gwyntoedd cryfion.

Image copyright Skycam Wales
Image caption Fe heidiodd y nofwyr yn eu miloedd i Lanussyllt

Mentrodd dros 1,800 o bobl i'r môr yn Llanussyllt, tra bod tua 500 wedi plymio i'r dŵr yn Abersoch a'r Barri.

Dywedodd cadeirydd criw bad achub Abersoch, Phill Brown fod y digwyddiad wedi ennyn "cefnogaeth dda gan nofwyr a gwylwyr", ac yn ôl trefnydd oefad y Barri roedd hi wedi mynd yn "wych".

Ychwanegodd trefnydd y digwyddiad yn Llanussyllt, Martyn Williams bod y "pentref a'r gymuned ehangach yn falch iawn" o allu cynnal "digwyddiad mor fawr".

Image copyright Totally Abersoch
Image copyright Totally Abersoch
Image copyright Totally Abersoch
Image copyright Anglesey Social Media
Image caption Mentrodd rhai i'r dŵr ger Caergybi ar Ynys Môn