Scarlets 15-10 Gleision

steff evans Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Steffan Evans yn carlamu'n rhydd ar gyfer y gais agoriadol

Mae'r Scarlets wedi codi i'r pedwerydd safle yn y Pro12 ar ôl trechu'r Gleision yn narbi Gymreig gyntaf y penwythnos.

Carlamodd Steff Evans drwyddo am gais agoriadol y gêm wedi deng munud, a hynny ar ôl i rediad Rhys Patchell ennill tir i'r Scarlets.

Cafodd y fantais ei hymestyn wedi hanner awr, wrth i Patchell drosi cic gosb yn dilyn trosedd gan Sam Warburton yn y ryc.

Caewyd y bwlch gan Steven Shingler o gic gosb funudau'n ddiweddarach, ond gyda'r ddau dîm yn euog o wneud camgymeriadau gyda'r bêl yn eu dwylo ni ychwanegwyd at y sgôr cyn yr egwyl.

Methodd y Scarlets gyfle euraid ar ddechrau'r ail hanner, gyda Scott Williams yn curo Alex Cuthbert i'r bêl ond yn cael ei atal droedfeddi o'r linell gais, a'r bêl yna'n cael ei cholli ymlaen wrth i'r tîm cartref geisio ei hailgylchu.

Ond fe ddaeth y cais funudau'n ddiweddarach, gyda Steff Evans yn torri'n rhydd cyn canfod Jonathan Davies, a roddodd hi nôl mewn i Scott Williams orffen y symudiad dan y pyst.

Fe darodd y Gleision yn ôl ar ôl 53 munud, gyda Willis Halaholo yn gorffen symudiad gwrthymosodol a Shingler yn ychwanegu'r trosiad i gau'r bwlch i bum pwynt unwaith eto.

Bu bron iddyn nhw gael ail gais bron yn syth, ond llwyddodd Johnny McNicholl i amseru'i ryng-gipiad yn berffaith wrth i Josh Navidi geisio bwydo'r bas olaf, ac fe gollwyd y cyfle.

Cafodd Aled Thomas ddau gyfle i selio'r fuddugoliaeth gyda phum munud i fynd, ond fe fethodd gic gosb o flaen y pyst cyn i ymgais am gôl adlam hefyd fynd o chwith.

Llwyddodd y Scarlets i ddal eu gafael ar y fuddugoliaeth fodd bynnag, gyda'r Gleision yn gorfod bodloni â phwynt bonws.