Arestio dau yn dilyn anafiadau difrifol i ddyn 19 oed

Edward VII Avenue, Newport Image copyright Google

Mae dau berson wedi eu harestio wedi i ddyn 19 oed gael ei anafu'n ddifrifol mewn digwyddiad yng Nghasnewydd.

Cafodd Heddlu Gwent eu galw i Ffordd Edward VII am 22:10 nos Galan.

Roedd y dyn mewn cyflwr difrifol ac fe gafodd ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae'r heddlu wedi apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad i gysylltu â nhw ar 101.