Marwolaeth Llanberis 'ddim yn amheus'

heddlu yn llanberis

Dywed Heddlu'r Gogledd nad ydynt bellach yn trin marwolaeth dyn 70 oed o Lanberis fel un amheus ac maent wedi rhyddhau y dyn 20 oed y buont yn ei holi.

Fe gwympodd Dafydd Hughes o flaen ei dŷ ym Maes Padarn yn Llanberis yn ystod oriau mân fore Calan.

Oherwydd pryderon cynnar ynglŷn â'i farwolaeth aed â dyn lleol i'r ddalfa.

Prynhawn Llun fe gadarnhaodd Heddlu'r Gogledd fod Mr Hughes wedi marw o achosion naturiol.

Dywedodd y Prif Arolygydd Brian Kearney fod dyn lleol 20 oed wedi cydweithredu â'r heddlu gydol yr ymchwiliad.

"Yn dilyn ymholiadau trylwyr gan dîm o dditectifs," dywedodd, "a phost mortem gan Batholegydd y Swyddfa Gartref ar Ddydd Calan gall Heddlu'r Gogledd gadarnhau nad yw'r farwolaeth bellach yn cael ei thrin fel un amheus.

"O ganlyniad mae dyn 20 oed wedi cael ei ryddhau yn ddiamod."

Yn y cyfamser mae teulu Dafydd Hughes yn cael pob cymorth gan swyddogion arbenigol.

"Y mae ein meddyliau gyda nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn," ychwanegodd Mr Kearney.