Apêl am wybodaeth wedi gwrthdrawiad difrifol ar yr M4

car heddlu

Mae'r heddlu wedi apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ar yr M4 nos Wener rhwng Porthcawl a Margam.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad tua 19:20, gyda char BMW llwyd oedd yn gyrru i gyfeiriad y gorllewin rhwng cyffordd 37 a 38.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn awyddus i siarad ag "unrhyw un welodd y gwrthdrawiad neu wnaeth stopio i gynnig cymorth, neu unrhyw un welodd y cerbyd yn cael ei yrru, neu'r cerddwr cyn y gwrthdrawiad".

Cafodd y ffordd ei chau am gyfnod yn dilyn y gwrthdrawiad ond mae bellach wedi ailagor.