Dros 3,500 o wrthdrawiadau cerbydau gwasanaethau brys

A499
Image caption Gwrthdrawiad rhwng dau ambiwlans ar ffordd yr A499 yng Ngwynedd ym mis Ebrill

Roedd na dros 3,500 o wrthdrawiadau oedd yn cynnwys cerbydau'r gwasanaethau brys yn ystod y pum mlynedd diwethaf, yn ôl ymchwil gan BBC Cymru.

Roedd ceir yr heddlu, cerbydau'r Gwasanaeth Tân a cherbydau'r Gwasanaeth Ambiwlans mewn o leiaf 3,636 o wrthdrawiadau rhwng Ebrill 2011 a Mawrth 2016.

Heddlu Gogledd Cymru oedd wedi cofnodi'r nifer uchaf o ddigwyddiadau o'r fath, ond roedd mwyafrif o'r achosion yn wrthdrawiadau bychain.

Dywedodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru y gallai gwrthdrawiad ar alwad 999 fod yn "gatastroffig".

Dangosodd ffigyrau cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth fod swyddogion Heddlu Gogledd Cymru wedi bod mewn 331 gwrthdrawiad yn 2015-16 - sef gostyngiad o'r 361 gwrthdrawiad yn y flwyddyn flaenorol.

'Sefyllfaoedd heriol'

Dywedodd Stephen Roberts, pennaeth cyfleusterau a fflyd trafnidiaeth Heddlu'r Gogledd: "Mae'r mwyafrif o gerbydau Heddlu Gogledd Cymru yn cael defnydd cyson, gan ymateb yn chwim ac effeithiol i sefyllfaoedd heriol ac argyfyngus. Mae ein fflyd o 557 cerbyd yn teithio pellter maith ymhob tywydd a chyflwr ffyrdd.

"Am y cyfnod dan sylw fe gafodd pob digwyddiad ei nodi. Mae hyn yn cynnwys crafiadau bychain a niwed i gerbydau oedd yn gyfrifol am 74% o achosion yn ystod 2015.

"Cyn 2015 nid oeddem yn gwahaniaethu rhwng gwrthdrawiadau a difrod bychan."

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru oedd gyda'r ail nifer uchaf o ddigwyddiadau - gyda 150 o'r rhain yn digwydd ar alwadau brys.

Roedd yr achosion pan fu gwrthdrawiadau ers mis Ebrill yn cynnwys marwolaeth gyrrwr yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau ambiwlans ar ffordd yr A499 yng Ngwynedd.

Image caption Andrew Challenger, pennaeth hyfforddi gyrrwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Hyfforddiant

Dywedodd Andrew Challenger, pennaeth hyfforddi gyrrwyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, fod gyrrwyr achosion brys wedi eu hyfforddi i ragweld risg ac ymateb i beryglon ar y ffordd.

Ychwanegodd fod pobl yn mynd i banig yn aml wrth weld cerbydau'r gwasanaethau brys ar y ffordd, ond apeliodd ar yrrwyr i barhau'n bwyllog gan eu cynghori i yrru i'r ochr gan wneud lle i basio.

Fe wnaeth Heddlu Dyfed Powys ddarparu gwybodaeth am y cyfnod rhwng 2012 a 2015, gan ddweud fod 75 o'r gwrthdrawiadau wedi digwydd tra roedd swyddogion yn ymateb i alwadau brys.

Fe gafodd cyfanswm o 26 o bobl eu hanafu mewn gwrthdrawiadau gyda cherbydau'r llu, yn cynnwys 19 o swyddogion.

Ni wnaeth Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru ddarparu gwybodaeth am wrthdrawiadau.

Cafodd 156 gwrthdrawiad eu cofnodi gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru pan oedd eu cerbydau'n ymateb i alwadau brys.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod achosion pan fu eu cerbydau mewn gwrthdrawiadau'n gymysgedd o gerbydau'n mynd i, neu ddychwelyd o, ddigwyddiadau. Roeddynt hefyd wedi cofnodi achosion o ddifrod cyffredinol i gerbydau.

Image copyright Misia Kuczys
Image caption Bu cerbyd yr heddlu a lori'r Post Brenhinol mewn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd ym mis Medi