Apêl newydd am Kyle Vaughan wedi pedair blynedd

Kyle Vaughan Image copyright Heddlu Gwent

Mae apêl newydd am ddyn sydd ar goll wedi ei gwneud, bedair blynedd ar ôl ei ddiflaniad o dde Cymru.

Aeth Kyle Vaughan, oedd o Drecelyn yn Sir Caerffili, ar goll ar 30 Rhagfyr 2012.

Mae Heddlu Gwent wedi ymchwilio i ddiflaniad y dyn 24 oed, ac wedi arestio sawl person, ond heb lwyddo i ddod o hyd i wybodaeth amdano.

Dechreuodd fel ymchwiliad i ddyn ar goll, cyn troi yn ymchwiliad i lofruddiaeth posib.

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Nikki Brain o Heddlu Gwent: "Pedair blynedd yn ddiweddarach ac mae'r ymchwiliad i ddarganfod yn union beth ddigwyddodd i Kyle y noson honno yn parhau.

"Ers y diwrnod cyntaf mae fy nhîm wedi ymrwymo i gefnogi teulu Kyle drwy gydol yr amser anodd yma, ac rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ddarganfod y gwir a rhoi atebion iddyn nhw."

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw un o'r gymuned leol all roi gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

Cafodd car Mr Vaughan, Peugeot 306 arian, ei ddarganfod ar yr A467 ond does dim mwy o wybodaeth amdano ers hynny.

Straeon perthnasol