Apêl newydd am Kyle Vaughan wedi pedair blynedd

  • Cyhoeddwyd
Kyle VaughanFfynhonnell y llun, Heddlu Gwent

Mae apêl newydd am ddyn sydd ar goll wedi ei gwneud, bedair blynedd ar ôl ei ddiflaniad o dde Cymru.

Aeth Kyle Vaughan, oedd o Drecelyn yn Sir Caerffili, ar goll ar 30 Rhagfyr 2012.

Mae Heddlu Gwent wedi ymchwilio i ddiflaniad y dyn 24 oed, ac wedi arestio sawl person, ond heb lwyddo i ddod o hyd i wybodaeth amdano.

Dechreuodd fel ymchwiliad i ddyn ar goll, cyn troi yn ymchwiliad i lofruddiaeth posib.

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Nikki Brain o Heddlu Gwent: "Pedair blynedd yn ddiweddarach ac mae'r ymchwiliad i ddarganfod yn union beth ddigwyddodd i Kyle y noson honno yn parhau.

"Ers y diwrnod cyntaf mae fy nhîm wedi ymrwymo i gefnogi teulu Kyle drwy gydol yr amser anodd yma, ac rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ddarganfod y gwir a rhoi atebion iddyn nhw."

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw un o'r gymuned leol all roi gwybodaeth i gysylltu gyda nhw.

Cafodd car Mr Vaughan, Peugeot 306 arian, ei ddarganfod ar yr A467 ond does dim mwy o wybodaeth amdano ers hynny.