Helynt tafarn: Apêl am wybodaeth wedi anaf i heddwas

  • Cyhoeddwyd
Tafarn y NewboroughFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn nhafarn y Newborough, Bontnewydd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am wybodaeth wedi i heddwas dderbyn triniaeth yn yr ysbyty yn dilyn ymosodiad mewn tafarn yng Ngwynedd.

Am 21:55 ddydd Nadolig fe gafodd yr heddlu eu galw i dafarn y Newborough ym Montnewydd ger Caernarfon yn dilyn adroddiadau o helynt.

O ganlyniad mae'r heddlu wedi arestio bachgen lleol 17 oed ar amheuaeth o achosi niwed corfforol gwirioneddol i un o'r heddweision.

Fe ddywedodd y prif arolygydd Richie Green: "Er bod unigolyn wedi ei arestio rydym dal eisiau clywed gan unrhyw un oedd yn y cyffiniau a allai fod o gymorth i ni.

"Rydym yn awyddus iawn i glywed gan yr unigolion fuodd o gymorth i'r heddwas drwy gynnig blanced iddo cyn i'w gyd weithwyr gyrraedd i'w gynorthwyo."

Mae'r bachgen ifanc bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth wrth i'r heddlu barhau gyda'i ymchwiliad.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru y gallai pobl gysylltu â nhw wrth ffonio 101 neu gysylltu gyda Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.