Rhoi mwy o amser i godi cerflun mawr o ddraig ger Y Waun

Draig
Image caption Fe fydd y cerflun ar safle hen bwll glo yn Y Waun, Wrecsam pan gaiff ei gwblhau

Mae dyn busnes sydd yn gobeithio adeiladu cerflun 224 troedfedd o ddraig ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn wedi derbyn caniatâd gan gynghorwyr i gael pum mlynedd ychwanegol i gwblhau'r cynllun.

Fe gafodd cynllun Deffro'r Ddraig, fydd ar ôl iddo gael ei gwblhau yn ymddangos ar hen safle pwll glo yn Y Waun, Wrecsam, ganiatâd cynllunio gan gynghorwyr nôl yn 2011.

Mae Simon Wingett yn ceisio codi £2.5miliwn i adeiladu'r cerflun efydd yn ogystal â chreu gardd a chanolfan ddiwylliant yn Y Waun.

Ar ôl ei chwblhau mae disgwyl i'r ddraig fesur 77 troedfedd o uchder, gyda'i hadenydd yn lledaenu 187 troedfedd, ac mi fydd yn sefyll ar dŵr 147 troedfedd o uchder.

'Denu twristiaeth'

Mae Mr Wingett yn gobeithio casglu £1miliwn gan y cyhoedd ar gyfer y prosiect gyda gweddill yr arian yn dod o fenthyciadau gan Cyllid Cymru a grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Mewn adroddiad i adran gynllunio Cyngor Wrecsam, roedd swyddogion wedi dweud y byddai'r datblygiad yn "hwb sylweddol i ddenu twristiaeth i'r ardal".