Criw o Geredigion ar daith i godi arian i uned ganser

Ar dramp dros driniaeth Image copyright AR DRAMP DROS DRINIAETH
Image caption Bydd y criw cerdded y daith 20 milltir wedi eu gwisgo fel fflamingos

Mae criw o bobl o Geredigion wedi dewis treulio dydd Calan yn cerdded 20 milltir, er mwyn codi arian tuag at agor uned cemotherapi barhaol yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Carole Price o Dalysarn yn Nyffryn Aeron gafodd y syniad am ymgyrch Ar Dramp Dros Driniaeth, wedi iddi hi ei hun gael triniaeth yn yr uned bresennol yn 2013.

Gan ddechrau o Dalysarn am 06:00, fe fydd y criw yn cerdded yr holl ffordd i'r ysbyty yn Aberystwyth.

"Ges i driniaeth cansyr yr ofari yn 2013, ond mae'n chwaer a finnau hefyd wedi cael lymffoma, felly mae'r achos yn agos i'n calonnau ni fel teulu," esboniodd.

"Ers cael y cemotherapi yn Bronglais, fi 'di bod eisiau gwneud rhywbeth i ddiolch i'r staff, ac wedyn yn ddiweddar, ddes i i ddeall mai uned dros dro sydd ym Mronglais.

Image copyright CAROLE PRICE
Image caption Cafodd Carole Price driniaeth cemotherapi yn Ysbyty Bronglais yn 2013

"Roedd yr uned cemotherapi ar ward Meurig yn wreiddiol, cyn iddyn nhw ei symud i ward Leri. Mae'r staff yn gallu rhedeg gwasanaeth diogel o ward Leri, ond does dim preifatrwydd gan y cleifion, achos mae'n uned cynllun agored, a dwi'n siwr bod y staff yn teimlo y galle fe fod yn well.

"Maen nhw wedi cael gwybod bod rhaid codi miliwn o bunnoedd i gael uned barhaol, ac maen nhw wedi codi dros hanner hynny.

"Dyna'r ysbrydoliaeth - i ddweud diolch am y gofal arbennig, ond hefyd, yn fwy penodol, i godi arian."

Fflamingos pinc

Ond nid taith arferol fydd hon, gan y bydd pawb fydd yn cerdded yn gwisgo fel fflamingos pinc: "O'n i ishe rhywbeth pinc, achos mae'n lliw sy'n cael ei gysylltu ag ymgyrch canser yr ofari a chanser y fron.

"Ac mae gyda ni ail ddigwyddiad, sef You've Been Flocked. Syniad o America yw e, lle bydd fflamingos plastic yn cael eu gosod yng ngerddi pobl adnabyddus yr ardal dros nos, a bydd rhaid iddyn nhw ffonio rhif arbennig a thalu i gael eu gwared nhw!

Image copyright Google
Image caption Mae'r criw yn gobeithio codi arian at agor uned cemotherapi barhaol yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth

"Wedyn, ar 1 Ebrill, i gloi'r cyfan, bydd dawns a chinio yng Ngholeg y Brifysgol Dewi Sant, a byddwn ni'n cynnal ocsiwn o roddion gan fusnesau a phobl leol."

"Mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel," meddai Carole, "o ystyried adeg y flwyddyn, achos ni'n gofyn i bobl gyfrannu ar adeg sy'n ddrud iawn i deuluoedd.

"Mae nifer o'r bobl sy'n cerdded gyda fi eisiau cefnogi fi, ond mae gyda nhw eu rhesymau personol dros wneud y daith hefyd. Mae canser wedi cyffwrdd â ni gyd mewn gwahanol ffyrdd.

"Mae pawb wedi bod mor gefnogol, ond dyna'r ardal ni'n byw ynddi. Mae pawb wedi bod yn grêt."