Gwaith rheilffordd yn achosi oedi i drenau Caerdydd

oedi trenau

Mae oedi yn parhau ar reilffyrdd de Cymru ar ôl i nifer o wasanaethau gael eu heffeithio ddydd Iau.

Ar ôl i waith peirianyddol barhau am gyfnod hirach na'r disgwyl, cafodd holl drenau i mewn ac allan o orsaf Caerdydd Canolog eu gohirio hyd at 08:20.

Fe wnaeth hynny achosi oedi drwy'r dydd, gyda rhai teithwyr yn eistedd ar drenau heb symud am gyfnodau hir.

Roedd bysiau ychwanegol wedi eu cynnig i gludo teithwyr, gyda thocynnau trên yn cael eu derbyn ar fysiau.

Dywedodd Network Rail bod popeth o fewn eu gallu yn cael ei wneud i osgoi trafferthion.

Ychwanegodd Trenau Arriva Cymru y byddai'r rhan fwyaf o wasanaethau yn ôl i'r arfer erbyn diwedd y dydd, ond y byddai oedi ar rai gwasanaethau tan y trenau olaf nos Iau.