Achub dau o glogwyni ger Aberystwyth ddydd Mercher

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunAeth y ddau i drafferthion rhwng Craig Las a Chlarach

Cafodd dau o bobl eu hachub ar ôl mynd i drafferthion ar glogwyni ger Aberystwyth.

Bu'n rhaid galw am gymorth Gwylwyr y Glannau am 16:45 ddydd Mercher, wedi i'r ddau fynd yn sownd rhwng Clarach a Chraig Las.

Cafodd y ddau gerddwr eu hachub gan dimau badau achub o Aberystwyth a Borth, ac fe gafodd hofrennydd o Gaernarfon ei galw i'r digwyddiad hefyd.

Nid oedd y ddau wedi eu hanafu.