Ehangu darpariaeth pêl-droed anabl 'yn wych' i'r gamp

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRhai o'r chwaraewyr dan-12 wrthi'n ymarfer

Mae ehangu'r ddarpariaeth bêl-droed i bobl ifanc ag anableddau yn beth "gwych" i'r gamp, yn ôl un o swyddogion Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Yn ddiweddar, mae timau dan 12 oed wedi cychwyn chwarae fel rhan o Gynghrair Pan Anabledd De Cymru.

Mae honno'n un o'r tair cynghrair ranbarthol ar gyfer pobl ifanc ag anableddau ar draws Cymru.

Dywedodd Rob Franklin o'r gymdeithas bod y timau dan 12 newydd yn creu "parhad" rhwng grwpiau oedran o fewn clybiau pêl-droed.

Mae gweinyddwyr y gêm ar hyn o bryd yn ceisio sefydlu mwy o dimau i gynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol.

'Ffordd i mewn'

Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd, ynghyd â chlybiau o'r Barri a Rhondda Cynon Taf, wedi cyflwyno tîm dan 12 oed i gystadlu yng Nghynghrair Pan Anabledd De Cymru.

Pob mis, mae'r timau'n ymgynnull i chwarae ei gilydd mewn lleoliadau ar draws y rhanbarth. Mae chwaraewyr gyda nifer o anableddau gwahanol yn cymryd rhan.

Dywedodd Mr Franklin bod grwpiau dan 16 a dros 16 wedi eu sefydlu ers tro, ond bod galw am dimau dan 12 nawr ar lefel ranbarthol.

"Mae llawer o glybiau'n datblygu grwpiau dan 12 ac mae'n wych achos ei bod yn creu parhad drwy'r clwb," meddai.

Sesiynau pan anabledd - sy'n cynnwys pobl â chyflyrau gwahanol - yw'r "ffordd mewn" i'r gamp i nifer, yn ôl Mr Frankin.

Dywedodd Mr Franklin bod dwy garfan ddatblygu i bobl ag anableddau ar lefel ryngwladol ar hyn o bryd - y tîm anableddau dysgu dan 19 a'r tîm futsal byddar.

Ond mae'r gymdeithas yn gobeithio ehangu'r ddarpariaeth honno drwy sefydlu tîm cenedlaethol ar gyfer pobl â pharlys yr ymennydd erbyn 2020.

Yn ôl y cynlluniau, byddai chwaraewyr tua 12 oed yn cael eu cyflwyno i dimau rhanbarthol.

Un o'r clybiau fydd yn cynnal tîm o'r fath fydd Caerdydd, sydd wedi derbyn arian gan Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ddatblygu eu hyfforddiant i chwaraewyr sydd â pharlys yr ymennydd.

"Mae nifer y chwaraewyr â pharlys yr ymennydd sy'n mynychu wedi gostwng yn y flwyddyn ddiwethaf," meddai Josh Law, cydlynydd anabledd ac iechyd gyda Sefydliad CPD Dinas Caerdydd.

"Ond rydym yn gobeithio y gallwn wella hynny drwy gael mwy o gysondeb yn y sesiynau, yn yr amseroedd a'r lleoliadau.

"Mae cyfle i'r chwaraewyr gystadlu yng Nghynghrair Pan Anabledd De Cymru hefyd yn rhan bwysig o recriwtio, cadw a datblygu chwaraewyr."

Straeon perthnasol