Dechrau ymgyrch deledu newydd?

Cyhoeddwyd

Mae ymgyrchydd iaith blaenllaw wedi dweud y bydd yn gwrthod talu ei thrwydded deledu mewn ymgyrch torcyfraith newydd i "sicrhau bod darlledu yn cael ei ddatganoli i Fae Caerdydd."

Dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, ei bod yn galw ar ymgyrchwyr eraill i ymuno â hi yn y flwyddyn newydd er mwyn dwyn pwysau ar Lywodraeth San Steffan.

Yn y '70au a'r '80au, roedd gwrthod talu'r drwydded yn dacteg gyffredin ymhlith rhai ymgyrchwyr iaith oedd yn pwyso am sefydlu sianel Gymraeg.

Ar hyn o bryd, y senedd yn San Steffan sydd yn penderfynu ar faterion darlledu yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru nad oedden nhw am wneud unrhyw sylw ynglŷn ag unrhyw ymgyrch newydd ar hyn o bryd.

Ffynhonnell y llun, RHYS LLWYS
Disgrifiad o’r llun,
Heledd Gwyndaf yw cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mewn datganiad dywedodd Ms Gwyndaf fod darlledwyr yn 'trin Cymru fel rhan o Loegr', a soniodd hefyd am 'ansicrwydd' cyllid S4C.

Yn ystod y flwyddyn ­ariannol bresennol, cy­frannodd Llywodraeth ­Prydain £6.7m i­ S4C mewn grant o'r a­dran ddiwylliant,­ gyda gweddill ­c­yllideb o tua £80m y­n dod o ffî'r drwydde­d. ­ ­

"Mae'r ansicrwydd am b­eth fydd cyllideb S4C­ ar gyfer y flwyddyn ­nesaf, gyda thrafodae­thau yn parhau gyda t­hri mis yn unig i fyn­d nes ddechrau'r flwy­ddyn ariannol nesaf," meddai'r datganaid.

"Yn ddiamau, allwn ­ni ddim parhau â chyf­undrefn sy'n golygu t­rafodaethau blynyddol­ gan Weinidogion yn L­lundain am dynged ein­ hunig sianel deledu ­Gymraeg."

Dywedodd llefarydd ar ran S4C nad oedd ganddynt unrhyw sylw i wneud ar ymgyrch Cymdithas yr Iaith.

Ychwanegodd mai mater i wleidyddion oedd hi i benderfynu a ddylai maes darlledu gael ei ddatganoli i Fae Caerdydd.