Galw am wirfoddolwyr Cymraeg i helpu cynllun heddwch

Cynllun heddwch

Mae trefnwyr rhaglen heddwch yn y canolbarth yn chwilio am Gymry Cymraeg i ymgymryd â sesiynau heddwch sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion.

Crynwyr Canolbarth Cymru sy'n gyfrifol am brosiect Ysgolion Heddychlon, a'r nod yw cynorthwyo plant i ystyried cydberthynas pobl a'u hannog i barchu ei gilydd. Y gobaith yw y bydd hynny'n arwain at greu awyrgylch fwy heddychlon yn yr ysgolion ac yn eu bywydau yn gyffredinol.

Mae un rhaglen o Addysg Heddwch yn cynnwys chwe sesiwn awr yr un sy'n cael eu cyflwyno i ysgolion gan wirfoddolwyr sydd wedi eu dewis yn ofalus ac wedi derbyn hyfforddiant.

Bydd tîm o ddwy neu ddau yn ymweld â'r ysgol bob wythnos i weithio gydag un dosbarth penodol gyda'r athro dosbarth yn bresennol.

Gwirfoddolwyr

Mae'r prosiect bellach wedi cwblhau 40 rhaglen, gyda naw arall wedi eu trefnu ar gyfer tymor y gwanwyn 2017. Ar hyn o bryd mae'n cwmpasu ysgolion yng ngogledd Powys, gogledd Ceredigion, a de Gwynedd, ond mae prinder gwirfoddolwyr sy'n siaradwyr Cymraeg i gwrdd â'r galw am raglenni drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd cydlynydd y prosiect, Helen Porter: "Mae ymrwymiad parhaus a thalentau ein gwirfoddolwyr yn achos balchder mawr i mi, felly hefyd ymateb y plant. Mae gan blant y potensial i fod yn heddychwyr. Rhaid i ni rhoi'r hyder a'r sgiliau iddyn nhw wneud hynny, a byddai'n braf gallu cael mwy o Gymry Cymraeg i ymgymryd a'r gwaith.

Mae'r trefnwyr yn dweud fod yr adborth o'r ysgolion yn dangos bod y gwaith yn ymestyn i rannau eraill o weithgarwch yr ysgol, a bod athrawon yn gwerthfawrogi'r effaith ar y dosbarthiadau.

Mewn un adborth dienw, ysgrifennodd plentyn: "Rwy'n hoffi'r gemau achos maen nhw'n heriol ac yn lot o sbort, ac mae'n gwneud i chi gyd-dynnu gyda rhai pobl na fyddech chi fel arfer yn dod ymlaen gyda nhw.

"Mae e wedi fy helpu i fod yn person mwy ymlaciedig."

Dywedodd plentyn arall: "Mae wedi fy helpu i fod yn person llawer llai dig."