Pwy fydd yn olynu Bob Bradley i reoli Abertawe?

Owain Llyr
Chwaraeon BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Bob Bradley - pwy fydd yn ei olynu?

Mae Ryan Giggs yn cael ei ystyried yn un o'r ffefrynnau i olynu rheolwr Abertawe, Bob Bradley, wedi iddo gael ei ddiswyddo.

Fe gollodd yr Americanwr ei swydd wedi 85 diwrnod wrth y llyw.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe gollodd yr Elyrch saith o'u 11 gêm, gan adael Abertawe yn isaf ond un yn uwchgynghrair Lloegr.

Gyda'r chwilio'n dechrau am y rheolwr nesaf felly, y gohebydd chwaraeon Owain Llyr sy'n ystyried rhai o'r enwau sy'n cael eu cysylltu â'r swydd.

Ffynhonnell y llun, Rex Features
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Ryan Giggs ei gyfweld gan Abertawe cyn iddyn nhw benodi Bob Bradley

Ryan Giggs

Mae cyn gapten Cymru yn ddi-waith ar y funud ar ôl iddo adael ei swydd efo tîm hyfforddi Manchester United dros yr haf.

Mi gafodd ei gyfweld gan Abertawe am y swydd cyn iddyn nhw benodi Bradley. Mae ganddo fo ddigon o brofiad o chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Ond tybed a fydd y ffaith nad oes ganddo brofiad o fod yn rheolwr yn cyfri yn ei erbyn?

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Chris Coleman yn enedigol o Abertawe

Chris Coleman

Wedi ei eni a'i fagu yn Abertawe, mae o hefyd wedi chwarae i'r clwb.

Mi fysa fo'n sicr yn benodiad poblogaidd ymysg y cefnogwyr yn dilyn llwyddiant Cymru yn Ewro 2016.

Ond mae'n edrych yn debyg ei fod yn benderfynol o arwain ei wlad i Gwpan Y Byd 2018, a gan fod ganddyn nhw gêm allweddol yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn ym Mis Mawrth, mae'n anodd ei weld yn gadael ei swydd efo'r tîm cenedlaethol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Alan Pardrew'n cael ei ystyried yn rheolwr profiadol iawn

Alan Pardew

Mae o newydd gael ei ddi-swyddo gan Crystal Palace, ac yn rheolwr hynod o brofiadol yn dilyn cyfnodau efo West Ham, Charlton, Southampton, Newcastle a Palace.

Un o brif broblemau Palace y tymor yma ydi eu bod nhw wedi ildio gormod o goliau, gan gynnwys 5 yn erbyn Abertawe yn Stadiwm Liberty.

Oherwydd hynny, efallai na fydd ei enw yn cael ei ystyried.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fyddai Gary Rowett yn dod ag egni newydd i'r clwb?

Gary Rowett

Yn 42 mlwydd oed, mae o'n cael ei ystyried fel un o'r rheolwyr ifanc mwyaf addawol ym Mhrydain.

Mi oedd o'n hynod o anlwcus i golli ei swydd efo Birmingham lai na phythefnos yn ôl, ond does ganddo ddim profiad o reoli tim yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Ah petaen nhw'n penodi Rowett tybed a fyddai hynny yn awgrymu eu bod nhw'n paratoi ar gyfer bywyd yn Y Bencampwriaeth?

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddodd Nigel Pearson i gadw Caerlŷr yn y bencampwriaeth ddau dymor yn ôl, a beth ddigwyddodd wedyn?

Nigel Pearson

Mae o'n cael ei gofio am gadw Caerlŷr i fyny ddau dymor yn ôl, ond fe aeth yr un grŵp o chwaraewyr yn eu blaenau i ennill y gynghrair y tymor diwethaf o dan arweinyddiaeth Claudio Ranieri.

Felly ydi Pearson wedi cael gormod o glôd am ei waith yn Stadiwm King Power?

Mi gafodd o gyfnod i'w anghofio efo Derby County ar ddechrau'r tymor hefyd. Annhebygol y bysa fo'n benodiad poblogaaidd ymysg y cefnogwyr.

Ffynhonnell y llun, Rex Features

Harry Redknapp

Tybed a fydda ceisio cadw Abertawe yn y gynghrair yn apelio i Redknapp?

Mae o'n rheolwr hynod o brofiadol yn dilyn cyfnodau efo clybiau fel West Ham, Portsmouth, Southampton a Tottenham Hotspur.

Mae o hefyd yn feistr am ddod o hyd i chwaraewyr da am bris rhesymol. Mi fysa Redknapp cystal penodiad a neb.

John Toshack

Pam ddim?! Mae o dal yr arwr i gefnogwyr Abertawe ac wedi iddo arwain y clwb o'r hen bedwaredd adran i'r adran gyntaf.

Er ei fod o'n 67 mlwydd oed bellach mae o newydd arwain Wydad Casablanca i rownd gyn-derfynol Cynghrair Y Pencampwyr yn Affrica ar ôl iddyn nhw ennill y gynghrair ym Morocco.

Ei fab Cameron ydi rheolwr presennol tîm o dan 23 Yr Elyrch.